Avgifter

 • Stora vånskär

  Stora vånskär Foto: Ola Ericson

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om visum

Vuxna: 240 TL
Barn 0 - 6 år: Avgiftsfria

Barn 6-12 år: 140 TL

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

Tjänsteföretaget, VFS Global, tar en avgift på 100 TL per ansökan utöver avgiften ovan för visumet.

Så här betalar du

Du som ansöker genom VFS Global betalar visum- och serviceavgiften till företaget enligt deras rutiner.

Du som ansöker hos ambassaden ska betala på bank i förväg. Avgiften ska betalas på ambassadens konto i Garanti Bank. Ambassadens kontonummer är TR88 0006 2001 3610 0006 2985 93.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • barn mellan 0 och 6 (minus 1 dag) år är undatagna från viseringsavgifter. De är dock betala VFS serviceavgift som någon annan. 
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande
  lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig
  forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller
  yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang,
  kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang
  som anordnats av ideella organisationer
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.
  Migrationsverkets webbplats

Avgifter för uppehållstillstånd för besök

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för besök när du ska besöka Sverige i mer än 90 dagar eller om du vill förlänga ditt besök i Sverige. Läs mer om uppehållstillstånd för besök.

D-Visa
Vuxen och barn : 240,-TL

Uppehållstillstånd för besök
Vuxen : 370,-TL
Barn : 190,-TL

Navigation

Top