Så ansöker du

 • mark+harris-bovallstrand+marina-670[1]

  Bovallstrand, Bohuslän Foto: Mark Harris

Det enklaste och snabbaste sättet att söka uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket. Om du inte själv kan fylla i webbansökningar kan du be din familjemedlem i Sverige att fylla i ansökan.

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden, skickar med e-post (ambassaden.ankara-visum@gov.se) eller post Katip Celebi Sok. No:7 Kavaklidere / Ankara

För att din ansökan ska registreras måste den innehålla följande information:

 • för- och efternamn
 • födelsedatum
 • kön och medborgarskap
 • vilken typ av tillstånd du söker och ansökaningsskäl

Beskrivningen nedan gäller dig som är medborgare i ett land utanför EU/EES och vill flytta till en familjemedlem som inte heller är medborgare i ett EU/EES-land (ej Sverige).

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under "Dokument som krävs".

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar för webbansökan. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard.

Migrationsverkets webbansökan

3. Din familjemedlem ska svara på frågor
Din familjemedlem ska under vissa omständigheter besvara ett frågeformulär. om han/hon ska göra det, får han/hon automatiskt e-post med instruktioner. Familjemedlemmen ska svara på frågorna inom två veckor.

4. Besök utlandsmyndigheten
Om du behöver besöka ambassaden kommer du via e-post få en uppmaning att boka tid för besök. Invänta denna uppmaning. Först då har Migrationsverket gått igenom din ansökan och din familjemedlems svar och överfört ditt ärende till ambassaden.

Du bokar tid genom att skicka e-post till ambassaden på följande adress ambassaden.ankara-visum@gov.se.

Följande information måste uppges för ambassaden när du bokar en tid:

 • Personuppgifter för sökande
 • Nationalitet
 • Telefonnummer och/eller e-post adress
 • Personuppgifter för referenspersonen i Sverige 

På ambassaden ska du styrka din identitet med pass och du blir intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Ta med originalen av de dokument du bifogat i din webbansökan. Migrationsverket kan också ha uppmanat dig att ta med ytterligare dokument i sitt e-postmeddelande. Foto och fingeravtryck kan behöva tas för det uppehållstillståndskort du får om du beviljas uppehållstillstånd. Det gäller också barn.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn till vänster.

Efter intervjun återsänds ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

5. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden som kommer att kontakta dig. Du måste infinna dig på ambassaden personligen för att erhålla kopia av beslutet. 

6. Invänta uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa in i Sverige
Om du behöver visum för att resa in i Sverige beställs kortet automatiskt om du redan fotograferats och lämnat fingeravtryck. Har du inte fotograferats och lämnat fingeravtryck ska du besöka ambassaden mellan 08.30-11.30 måndag-torsdag. Ta med dig ditt pass.

Det kan ta upp till fyra (4) veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet är klart kommer ambassaden att kontakta dig. Ta med dig ditt pass.

Du som inte behöver visum för att resa in i Sverige
Om du fått uppehållstillstånd och inte behöver visum reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller inte vill ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt kan du lämna in din ansökan personligen eller via ombud vid Sveriges ambassad i Ankara. Du rekommenderas att boka en tid för att lämna in din ansökan. Om du vill boka en tid för intervju vid Sveriges ambassad i Ankara ska du skicka ett e-post meddelande till följande e-postadress:

ambassaden.ankara-visum@gov.se

E-postmeddelandet ska innehålla följande information:

1. Om en familj vill ansöka om uppehållstillstånd: uppgift om antal sökande (dvs. uppgift om hur många personer som ska ansöka om uppehållstillstånd).

2. Den/de sökandes namn (om det är flera personer som ska ansöka om uppehållstillstånd ska allas namn finnas med).

3. Den/de sökandes medborgarskap.

4. Den/de sökandes födelsedata (dvs. födelseår, födelsemånad och födelsedag).

5. Namn och personnummer/eventuellt Migrationsverkets dossiernummer avseende
den person den/de sökande vill återförenas med i Sverige.

6. Telefonnummer och e-postadress man kan nå den sökande på.

Läs om regler, vilka dokument som krävs och hur man ansöker, i menyn till
vänster.

Så här går det till:

1. Boka en tid för att lämna in din ansökan (se ovan)

Skicka ett e-postmeddelandet till ambassaden med all nödvändig information. Invänta ambassadens svar med information om tid för intervju och vidare instruktioner (bland annat om att alla nödvändiga ansökningshandlingar måste vara ifyllda och tas med till ambassaden).

2. Förbered dig

Kontrollera vilka dokument och information du måste ta med. Innebär att du kan få beslut fortare. Läs mer under "Dokument som krävs" och på Migrationsverkets webbplats.

3. Betala ansökningsavgiften
Du kan komma att tvingas betala en ansökningsavgift. Ytterligare information om avgiften och finns i menyn till vänster.

Läs mer under "Avgifter".

4. Lämna in ansökan på ambassaden
Ansökan och alla nödvändiga handlingar lämnas in vid ambassaden vid den tid som har bokats. Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument och kvitto på avgiften.

Ambassadens adress hittar du under "Kontakt" i menyn till vänster.

5. Intervju

När du har lämnat in din ansökan till ambassaden kommer ansökningshandlingarna och de dokument som du har lämnat in att skickas till Migrationsverket. När Migrationsverket har gått igenom handlingarna i ärendet kan du bli uppmanad att boka en tid för intervju vid ambassaden. Först när du blir kontaktad av Migrationsverket eller ambassaden för att göra en intervju kan du boka tid via e-post (ambassaden.ankara-visum@gov.se).

På ambassaden blir du intervjuad. Även barn som söker uppehållstillstånd ska intervjuas. Om barnet är för litet eller omoget intervjuas den som tar hand om barnet.

Efter intervjun skickas ärendet till Migrationsverket i Sverige. Om du varken kommit till intervjun eller hört av dig skickas ärendet ändå till Migrationsverket, som kan komma att avslå din ansökan.

6. Invänta beslut
Beslutet skickas till din familjemedlem i Sverige om du gett honom/henne fullmakt att företräda dig. Annars får du beslutet av ambassaden som kommer att kontakta dig. Du måste infinna dig personligen på ambassaden för att få kopia av beslutet.

7. Invänta uppehållstillståndskort

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Det kan ta upp till fyra (4) veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till ambassaden. När kortet är klart kommer ambassaden att kontakta dig. Ta med dig ditt pass.

Navigation

Top