Frågor & svar

  • web-development-faq

    FAQ Foto: Hakan Aydos

Jag vill ansöka om uppehållstillstånd

Det bästa sättet är att göra en webbansökan. För mer information, se Migrationsverkets webbsida:

www.migrationsverket.se

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat. Ser hur man gör på www.swedenabroad.se för respektive ambassad eller generalkonsulat.

Du kan även skicka ansökan via e-post (ambassaden.ankara-visum@gov.se) eller post (Katip Celebi Sok. No:7 Kavaklidere/Ankara).

Jag vill boka tid för intervju

Det finns information i menyn till vänster ("Så ansöker du") om hur man bokar tid. Om du har gjort en webbansökan om uppehållstillstånd kan du boka tid efter att ha fått en uppmaning från Migrationsverket om att göra det. Det är viktigt att du anger kontroll- eller ärendenummer.

Kan jag få förtur hos ambassaden?

Nej, man kan inte få förtur hos ambassaden/generalkonsulatet. När du bokar tid får du första lediga tid. Migrationsverkets beslut att ge förtur gäller endast handläggningen hos dem och inte hos ambassaden eller generalkonsulatet.

Jag har en tid hos er men vill att ni flyttar mitt ärende till en annan ambassad.

Om det gäller en webansökan ska du kontakta den ambassad/generalkonsulat som du vill göra din utredning hos. När de bekräftar att du har fått en tid hos dem kommer de att ordna så att ditt ärende flyttas dit.

Ärendets status

Om du har ansökt på webben handläggs din ansökan först hos Migrationsverket i Sverige. När du får ett meddelande om att boka tid för intervju ska du kontakta den ambassad eller generalkonsulat som du uppgett i din ansökan. När utredningen är gjord lämnas ärendet över till Migrationsverket igen för att de ska fatta beslut. Eftersom det är många som ansöker om tillstånd är väntetiderna långa. Se Migrationsverkets webbsida för mera
information.

Du kan kontrollera om du fått beslut i ditt ärende på Migrationsverkets webbsida.

www.migrationsverket.se/statuskontroll

Jag har fått uppehållstillstånd och vill ha ett uppehållstillståndskort - lämna fingeravtryck och foto - hur gör jag?

Du är välkommen till ambassaden för att lämna fingeravtryck och ta foto utan tidsbokning på våra öppettider (måndagar - torsdagar kl. 08.30-11.00).

Har mitt uppehållstillståndskort (s.k. UT-kort) kommit till ambassaden?

Det tar cirka fyra (4) veckor från beslutet om man har lämnat biometri att producera UT-kortet och leverera det till ambassaden. De sökande vars kort har kommit till ambassaden blir kontaktade per telefon eller e-post.

Jag vill hämta mitt uppehållstillståndskort hos en annan ambassad eller generalkonsulat.

Normalt ska du hämta ditt uppehållstillstånd hos den ambassad eller generalkonsulat där du tog foto och fingeravtryck. Om du inte kan hämta det där kan du skriva e-post till den ambassaden och be dem skicka UT-kortet till en annan ambassad eller till Migrationsverket i Sverige där någon släkting som har fullmakt kan hämta ut det.

Jag vill ansöka/har ansökt om uppehålltillstånd och vill göra min intervju hos ambassaden i ett annat land.

Ambassaden i Ankara tar emot ansökningar och handlägger ärenden från personer som är fast och legalt bosatta i Turkiet, Syrien eller Azerbajdzjan. Det finns mer information om detta i menyn till vänster ("Var ska ansökan lämnas in").

Jag vill besöka Sverige och ansöka om visum – hur gör jag?

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om en visering är att vända sig till VFS Global som ambassaden/generalkonsulatet samarbetar med. Du lämna ansökan och hämtar även beslutet hos VFS Global efter ca sju (7) dagar.

Se VFS webbsida för adress, öppettider och annan information:

www.vfsglobal.se

Hur kan jag ansöka om arbetstillstånd?

Det bästa sättet är att göra en webansökan, för mera information se Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se 

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat, se hur man gör på www.swedenabroad.se för respektive ambassad eller generalkonsulat.

Kan jag ansöka om asyl vid ambassaden?


Nej du kan inte ansöka om asyl hos en ambassad. För att ansöka om asyl måste du ha rest in i Sverige.

Jag vill flytta till Sverige av humanitära skäl – hur gör man?

För att beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska du ha familjeanknytning, ha erbjudande om arbete eller ha antagits till studier. Det går inte att få uppehållstillstånd av asylskäl om du befinner dig utanför Sverige. Är du flykting och befinner dig utanför ditt hemland ska du i första hand registrera dig hos UNHCR i det land där du befinner dig.

Navigation

Top