Avgifter

De flesta måste betalar en avgift för sin ansökan om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften även om du får avslag på din ansökan.

Avgift för att söka uppehållstillstånd

Vuxna: 600 TL
Barn under 18 år: 340 TL

Så här betalar du

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala på bank i förväg. Avgiften ska betalas till Garanti Bank. Konto nummer TR88 0006 2001 3610 0006 2985 93. Konto innehavaren är "Sveriges Ambassad".

Undantag

Följande kan ansöka om uppehållstillstånd utan att betala avgift:

  • Make, registrerad partner eller sambo och barn under 18 år, om den anhörige är en utländsk medborgare som har fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande, eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Föräldrar och syskon till skyddsbehövande barn bosatta i Sverige omfattas inte av undantagen.
  • Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. (Svenskar räknas inte som EU/EES-medborgare i det här sammanhanget)
  • EU/EES-medborgare
  • Medborgare i Schweiz och deras familjemedlemmar
  • Medborgare i Japan

Navigation

Top