Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

  • Tatil

    Harbour of Gothenburg Foto: Göran Assner

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd.  Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.

Att ansöka

Om du vill flytta till en nära anhörig i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd.

Andra regler gäller om du eller den anhörige i Sverige är medborgare i ett EU/EES-land (annat än Sverige). Som nära anhörig kan räknas t.ex. make, sambo eller minderårigt barn.

En tillfällig lag begränsar från den 20 juli 2016 möjligheterna för anhöriga till skyddsbehövande som fått tillfälliga uppehållstillstånd att invandra till Sverige. Närmare information om dessa regler finns på Migrationsverkets webbplats.

Dessutom gäller som huvudregel att den som bor i Sverige ska kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som kan få uppehållstillstånd.  Försörjningskravet gäller inte, under vissa förutsättningar, den som fått uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande. En viktig förutsättning är att anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från att den skyddsbehövande beviljades uppehållstillstånd.

Att ansöka

Det enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd är att göra en webbansökan. Webbansökningar går direkt till Migrationsverket.

Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet kan du be anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

Som förälder kan du göra en webbansökan för ditt barn. För mer information, se Migrationsverkets webbplats.

www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Foralder-till-ensamkommande-barn.html.)

 

Om du ändå inte kan eller vill använda webbansökan kan du lämna in en  ansökan svenska ambassaden, skicka ansökan med e-post (ambassaden.ankara-visum@gov.se) eller post Katip Celebi Sok. No:7 Kavaklidere / Ankara.

För att din ansökan ska registreras måste den innehålla följande information:

  • för- och efternamn
  • födelsedatum
  • kön och medborgarskap
  • vilken typ av tillstånd du söker och ansökningsskäl

Navigation

Top