Syrienstrategin

Regeringen har antagit en femårig strategi för Syrienkrisen som ska lindra effekterna av konflikten både inne i Syrien och för utsatta grupper i grannländerna, exempelvis Jordanien och Libanon.

Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

  1. Stärkt resiliens, värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld, med fokus på försörjningsmöjligheter, ökad tillgång till samhällstjänster och minskat könsrelaterat våld.
  2. Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter med fokus på stärkt civilsamhälle, stärkta medieaktörer och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.

Strategin gäller för perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1,7 miljarder kronor.

Navigation

Top