Humanitärt stöd

Utöver det strategistyrda samarbetet i regionen bistår Sida även med humanitärt stöd, framför allt till Syrien.

Det humanitära stödet i Syrien kanaliseras genom FN-organisationer, Rödakorsrörelsen och enskilda organisationer, som i sin tur ofta använder sig av lokala partnerorganisationer som genomför insatserna.

Sverige stödjer insatser både inne i Syrien och i Syriens grannländer och prioriterar arbete som främjar den humanitära rätten och skydd av civila, i synnerhet de mest sårbara, som flyktingar, kvinnor och barn.

Navigation

Top