Det regionala utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika

Det svenska utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika ska bidra till stärkt demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen.

Vintern 2015-16 antog regeringen en ny samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016–2020. Svenskt utvecklingsstöd till regionen ska enligt strategin koncentreras till tre samarbetsområden:

  1. Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter
  2. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer (med fokus på gränsöverskridande vattenresurser)
  3. Förbättrade möjligheter för regional ekonomisk utveckling som en förutsättning för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

Strategin gäller för perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1.85 miljarder kronor.

Sverige stöder även bilateralt utvecklingssamarbete i Palestina och Irak.

Läs mer om Sidas arbete i MENA-regionen här:

http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-vi/Asien/Mellanostern-och-Nordafrika/

Navigation

Top