Rösta på ambassad eller konsulat till Europaparlamentet

Om du är i Jordanien som turist eller utlandssvensk kan du antingen brevrösta eller rösta på ambassaden i Amman.

Som svensk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land har du rösträtt i det svenska Europaparlamentsvalet om:

• du som svensk medborgare är, eller har varit, folkbokförd i Sverige
• du som EU-medborgare senast den 25 april är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till den svenska röstlängden

Du kan även få material för brevröstning från ambassaden och nedan listade konsulat. Tänk på att ta med dig röstkortet och legitimation!

På nedanstående länk finner du Valmyndighetens sammanställning över platser och tider för röstning Europaparlamentsvalet 2014 i det land där du befinner dig:

Här kan du rösta från det land där du befinner dig!

Navigation

Top