Legaliseringar, intyg och översättningar

Ambassaden står till tjänst vid notariella ärenden som ska åberopas i Sverige och Jordanien.

Legaliseringar

Ambassaden legaliserar endast namnteckningar av behörig tjänsteman vid svenska utrikesdepartementet och/eller det jordanska utrikesministeriet.

För legaliseringar av svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet hänvisas till Utrikesdepartementets juridiska expedition i Stockholm (se länk till höger).

Kostnad för en legalisering är 120 SEK, vilket motsvarar 10 JOD.

Översättningar

Ambassaden har inga auktoriserade översättare utan hänvisar till Kammarkollegiet (se länk till höger) eller auktoriserad översättare i Jordanien.

Navigation

Top