"Hjälp till självhjälp"

På denna sida kan du hitta information om vart du kan vända dig om olyckan är framme. Vid nödsituation utanför kontorstid kan UD:s konsulära jour nås genom att ringa ambassadens växel (+962 6 590 1300) och följa instruktionen.

Uppdaterad information: 2017-06-07

Flygplats:
Queen Alia International Airport
Tel: +962-6-445 1739.

Förlust av betal/kreditkort - Ring:

VISA-kort och MasterCard från:

Icabanken:
+46-33-47 47 90
Ikanobanken: +46-476-88 000
Handelsbanken: +46-8-411 21 22
Länsförsäkringar: +46-8-588 400 11
Nordea: +46-8-402 57 10
SEB: +46-8-14 72 00
Skandiabanken: +46 771 332 000
Swedbank: +46-8-411 10 20

Eurocard: +46-8-14 67 67

American Express, tel +46-771-29 56 00.


Förlust av pass
Om du förlorat ditt pass kan du ansöka om provisoriskt pass på ambassaden i Amman. Du ska kunna visa upp polisanmälan översatt till engelska. Tag även med ev. legitimation.

Om provisoriskt pass behövs till minderåriga, se under Pass & Körkort med mera till vänster.

Penningproblem
Om du råkat i penningknipa ska du först se till att du får nödvändiga penningmedel överförda från Sverige.

Du kan få pengar förmedlade via Western Union eller Moneygram. Pengarna finns tillgängliga så gott som omedelbart när de väl har betalats in av avsändaren.

För ytterligare information se respektive hemsida:
www.westernunion.com
www.moneygram.com

Observera att först sedan alla möjligheter till självhjälp har prövats, och då endast i nödfall och under vissa förutsättningar, kan konsulärt ekonomiskt bistånd ges. Vid ev. konsulärt ekonomiskt bistånd utgår en avgift på motsvarande SEK 600:-. Avgiften läggs ovanpå det ekonomiska biståndet. Biståndet måste betalas tillbaka.

Polisanmälan
Glöm inte att göra polisanmälan vid stöld, förlust av pass och andra brott, vilket är ett krav för att få ersättning från försäkringsbolaget.

Rese- och bilförsäkring
Om du tecknat reseförsäkring eller hemförsäkring i svenskt försäkringsbolag (undantag reseförsäkring i Europeiska Försäkrings AB se nedan) och råkat ut för olyckshändelse, stöld eller annat, som kan tänkas täckas av försäkringen, ska du ta direktkontakt med antingen:

SOS-International A/S
Nitivej 6
DK-2000 FREDRIKSBERG
Tel: 00 45 70 10 5050
Fax: 00 45 70 10 5056
E-post: sos@sos.eu
Hemsida: www.sos.dk/sv

Har du försäkring i ERV f.d. Europeiska Försäkrings AB kan du kontakta:
Tel: 00 46 770 456 919 (för akut hjälp)

 

SOS har en larmcentral som kan kontaktas dygnet runt samtliga dagar. De har tillgång till s.k. kontaktläkare som kan sätta sig i förbindelse med behandlande läkare i utlandet och accepterar "collect calls".

Navigation

Top