Förnyelse av pass för barn under 18 år

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in på annan svensk myndighet.
 • Det är nödvändigt att boka tid för att ansöka/förnya pass och ID-kort. Tidbokning görs via e-post: ambassaden.amman@gov.se
 • Ifylld blankett för prövning av svenskt medborgarskap (blankett finns till höger).
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste den andre vårdnadshavarens ID-handlingar visas upp på annan svensk myndighet.
 • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Tidigare pass ska medtas samt giltig fotolegitimation (vi behåller inte passet under handläggningstiden). Om barnets gamla pass är ogiltigt eller stulet måste annat giltigt foto ID medtas. Om annat giltigt foto ID inte finns måste en myndig släkting med giltigt foto ID intyga barnets identitet. 
  Mer om giltig legitimation vid passansökan på Polisens webbplats
 • Om passet är stulet/förkommet ska en polisanmälan göras. Polisrapporten översätts till engelska och lämnas in vid ansökningstillfället. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
 • Personbevis för personer som är födda eller någon gång bott i Sverige. Personbevis kan beställas hos Skatteverket och får inte vara äldre än en månad.
 • Om barnet blev svensk medborgare före 1 juli 2001 ska intyg av det andra medborgarskapet uppvisas (uppvisande av familjeboken översatt till engelska)
 • Avgift för passet SEK 1 400 i lokal valuta, vilket motsvarar 124 JOD.
 • Normal handläggningstid är ca 2-3 veckor.
 • När passet är klart går det bra att hämta det under ambassadens expeditionstid som är kl. 9.00 - 11.00 helgfri söndag - torsdag. Ingen tidbokning krävs.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top