Ansökan om pass för barn

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Beställning av samordningsnummer".

Ansökningsförfarande

 • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
 • Det är nödvändigt att boka tid för att ansöka/förnya pass och ID-kort. Tidbokning görs via e-post: ambassaden.amman@gov.se
 • Ifylld blankett för prövning av svenskt medborgarskap (blankett finns till höger).
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
 • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in på annan svensk myndighet.
 • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
 • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
 • Avgift för passet SEK 1 400, vilket motsvarar 124 JOD.
 • Normal handläggningstid är ca 2-3 veckor.
 • När passet är klart går det bra att hämta det under ambassadens expeditionstid som är kl. 9.00 - 11.00 helgfri söndag - torsdag. Ingen tidbokning krävs.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Navigation

Top