Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till det jordanska gränsområdet till Syrien och Irak, upp till ett avstånd av 10 km från gränsen. Avrådan gäller inte staden Um Qais och huvudvägarna till och från Um Qais.

Aktuella händelser

Ambassaden följer utvecklingen i Jordanien och i regionen noga. Den senaste händelseutvecklingen har inte föranlett någon ändring i reserekommendationen för Jordanien.

Det finns inga uttalade hot riktade mot svenska medborgare eller svenska intressen. Svenskar i landet rekommenderas dock, som alltid, att följa nyhetsrapporteringen löpande och regelbundet besöka ambassadens hemsida, eftersom situationen snabbt kan förändras både i Jordanien och i regionen.  

Navigation

Top