PRAKTIKTJÄNSTGÖRING PÅ AMBASSADEN I AMMAN

  Sveriges ambassad i Amman arbetar med att främja goda relationer mellan Sverige och Jordanien. Fokus för ambassadens verksamhet ligger på att följa konsekvenserna av Syrienkrisen på Jordanien ur flera perspektiv. Vid ambassaden handläggs delar av Sveriges utvecklingssamarbete med MENA-regionen samt Sveriges humanitära stöd till Syrienkrisen. Ambassadens migrationsverksamhet utgör även en stor del av arbetet.

 

Sveriges ambassad i Amman tar emot en praktikant under höstterminen 2017. Som praktikant får du en god bild av hur det är att arbeta inom den svenska utrikesförvaltningen. Arbetsuppgifterna är varierade. Praktikanten kommer i huvudsak att arbeta med politisk bevakning och Sverigefrämjande. I arbetet ingår förvaltningsrelaterade frågor inom migration och administration. Utrymme finns även att följa Sveriges utvecklings- och humanitära arbete i regionen. Innehållet i praktiken kommer att utformas utifrån praktikantens bakgrund och ambassadens behov.

Sökande
Ambassaden söker en praktikant med genuint intresse för Mellanöstern, god analytisk förmåga, initiativförmåga och fallenhet för att uttrycka sig väl i tal och skrift. Sökande bör vara flytande i engelska i såväl tal som skrift och gärna ha erfarenhet av att studera/bo i utlandet. Kunskaper i arabiska är meriterande.

Sökanden måste, enligt Utrikesdepartementets riktlinjer för studerandepraktik inom utrikesförvaltningen, vara svensk medborgare. Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och försäkrad genom sitt universitet, sin högskola eller privat. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsriktning. Praktik erbjuds inte sökande som avslutat sin utbildning.

Mer detaljerad information om UD:s regler gällande praktiktjänstgöring finns på UD:s hemsida.

Praktikperiod
20 veckor under höstterminen 2017 med start i slutet på augusti. Exakt period bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning
Praktiken är oavlönad och ambassaden ersätter inte omkostnader för kost, logi, resor eller andra utgifter. Praktikanten får på egen hand ordna med bostad.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas CV, personligt brev samt andra handlingar sökanden önskar åberopa. I ansökan ska även framgå om sökanden har sökt, eller planerar att söka, praktiktjänstgöring under den aktuella perioden på andra svenska ambassader eller på Utrikesdepartementet i Stockholm. Ange i så fall vilken/vilka ambassader/enheter.

Ansökan sker via Regeringskansliets hemsida.
Följ denna länk för att ansöka till ambassaden i Amman.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för praktik under höstterminen 2017 är fredag 31 mars 2017. För övriga upplysningar om praktiktjänstgöring vid Sveriges ambassad i Amman, skriv till ambassaden.amman@gov.se.

Se intervjuer med våra tidigare praktikanter under relaterade dokument till höger.

  

Navigation

Top