Söka visum

Vill du besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om ett visum.

Ansök hos VFS Global i Amman

För visumansökningar har ambassaden en överenskommelse med VFS Global. Vänd dig därför till VFS Global för att lämna din ansökan inklusive alla dokument som krävs och lämna biometri.

OBSERVERA att inga handlingar ska skickas till ambassaden. En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original. Vissa dokument behöver du bara visa upp i original hos VFS Global, medan en kopia av dokumentet lämnas in. Observera att de handlingar som lämnas in endast är en utgångspunkt för att granskningen av ansökningen kan påbörjas.

Det betyder inte att viseringsansökan måste beviljas. När beslutet är klart, efter cirka 14 dagar, hämtar du beslutet samt ditt pass hos VFS Global.

Ansökan måste göras personligen hos VFS Global. Du behöver inte göra något personligt besök på ambassaden.

1.Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Du ska t.ex. ha ordnat pass, en medicinsk reseförsäkring samt en inbjudan från den du ska besöka i Sverige. Läs mer under Dokument som krävs.

Upphämtning av visum hos VFS Global

Söndag - torsdag (utom helgdagar) 15.00 - 17.00

Adress: Galleria Mall, fjärde våningen, Abdul Raheem Al-Haj Moh’d Street 56, Sweifieh, Amman

Telefon: +962 6 400 1004

Telefontid: 09.00-16.00 söndag - torsdag

E-post: info.swedenjordan@vfshelpline.com

För ytterligare information se VFS Globals hemsida:

2.Betala ansökningsavift
Betalning för viseringen görs kontant hos VFS Global när du lämnar in din ansökan. VFS Global tar 24 JOD för sina tjänster, dessutom betalar en vuxen 50 JOD i viseringsavgift dvs. totalt 74 JOD. Avgiften för barn i åldrarna 6-12 år är totalt 52 JOD inklusive serviceavgiften till VFS Global och för barn under 6 år är totala avgiften 24 JOD dvs. endast service avgiften till VFS Global.

3.Besök VFS Global
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument till besöket hos VFS Global. Har du inte med dig alla dokument som krävs riskerar du att ansökan avslås. Alla som söker Schengenvisum och är över 12 år ska lämna biometri dvs. foto och fingeravtryck. Detta gör du vid besöket hos VFS Global.

Alla familjemedlemmar som ansöker samtidigt – även barn – måste besöka VFS Global.

4. Invänta beslut
När beslutet är klart, efter cirka 14 dagar, hämtar du beslutet samt ditt pass hos VFS

Ansök hos VFS Global i Beirut

För att förbättra servicen gällande visumansökningar samarbetar Svenska ambassaden i Amman med VFS Global. Du registrerar din ansökan personligen hos VFS Global, och de kan även tillhandahålla dig med information och annan service gällande visumansökningar. När det har fattats beslut i ditt ärende hämtar du ditt pass och ditt visum hos VFS Global. Handläggningstiden är i regel cirka 14 dagar.

OBSERVERA att inga handlingar ska skickas till ambassaden. En grundläggande regel är att alla dokument ska lämnas in i original. Vissa dokument behöver du bara visa upp i original hos VFS Global, medan en kopia av dokumentet lämnas in. Observera att de handlingar som lämnas in endast är en utgångspunkt för att granskningen av ansökningen kan påbörjas.

Ansökan måste göras personligen hos VFS Global. Du behöver inte göra något personligt besök på ambassaden.

VFS Global i Beirut tar ut en avgift på 27 euro per ansökan (Detta är utöver avgiften för visumansökan).

VFS Globals öppettider är:

För att lämna in din visumansökan ska du boka tid hos VFS Global. Detta gör du genom att kontakta dem på telefon, e-mail eller via deras hemsida (se nedan)

Upphämtning av pass och visum

Måndag –fredag (utom helgdagar) 15.00 – 16.00

Address: Concord Building 05th Floor Beirut, Lebanon  

Telefon:+961 1 743 643

E-mail: info.sweleb@vfshelpline.com

Besök VFS Globals hemsida för annan praktisk information, address och öppettider.   

Ansök hos ambassaden

Om du inte kan eller vill vända dig till VFS Global lämnar du istället in ansökningsblanketter och andra handlingar personligen på ambassaden. Tidsbokning krävs och handläggningstiden blir lite längre.

Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Du ska t.ex. ha ordnat pass, en medicinsk reseförsäkring och reserverat flygbiljetter (men vi rekommenderar att avvakta med betalning tills visumet är beviljat) samt en inbjudan från den du ska besöka i Sverige.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Boka tid
För att boka tid på svenska ambassaden skickar du e-post till bokningar.amman@gov.se . Uppge namn på den som vill ansöka, planerad inresedag och syftet med besöket (vad inbjudan gäller).

Ambassaden har ett begränsat antal tider för att lämna in ansökan om visum på måndagar.

3. Betala ansökningsavgift
Läs mer om Avgifter under Kontakt (länk till avgifter under kontakt)

4. Besök ambassaden
Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument till det bokade besöket på ambassaden. Har du inte med dig alla dokument som krävs riskerar du att ansökan avslås. Vid besöket kan du få svara på några kompletterande frågor. Dessutom ska alla som söker Schengenvisum och är över 12 år lämna biometri, dvs. foto och fingeravtryck. Du ska också betala avgiften för ansökan kontant med Jordanska dinarer. Läs mer under Avgifter i menyn till vänster.

Alla familjemedlemmar som ansöker samtidigt – även barn – måste besöka ambassaden.

Besöksadressen hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

5. Invänta beslut
När du lämnar in ansökan blir du informerad om när beslutet tas. Vanligen tar det ca. 2 veckor.

Personer som ska vända sig direkt till ambassaden är diplomater, anhöriga till EU-medborgare utom svenska, och personer som är inbjudna av och vars resa är finansierad av EU, Sida eller annan statlig organisation.

Navigation

Top