FAQ

Vanliga frågor till utlandsmyndigheter.

Fråga

Svar

Jag vill ansöka om uppehållstillstånd

Det bästa sättet är att göra en webbansökan, för mera information se Migrationsverkets webbsida: www.migrationsverket.se

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat. Gå till följande sida för ytterligare information:

Söka uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

 

Jag vill boka tid för intervju

Se "Book an appointment" (engelska) för hur man bokar tid. Om du har gjort en webansökan uppehållstillstånd kan du boka tid efter att ha fått meddelande från Migrationsverket att göra det. Det är viktigt att du uppger ditt kontroll- eller ärendenummer.

Jag har en bror/syster, mors eller fars syster/bror, son/dotter som är vuxna som bor i Sverige. Kan jag ansöka om familjeåterförening?

Normalt ges uppehållstillstånd endast till make/maka och barn under 18 år.

Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan nära anhörig i Sverige som du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan till exempel vara om du är över 18 år och dina föräldrar är bosatta här. Ni ska kunna visa att ni bott tillsammans omedelbart före det att din anhöriga flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att din anhöriga flyttade till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd.

Kan jag få förtur hos ambassaden?

Nej, man kan inte få förtur hos ambassaden/generalkonsulatet. När du bokar tid får du första lediga tid. Migrationsverkets beslut att ge förtur gäller endast handläggningen hos dem och inte hos ambassaden eller generalkonsulatetet.

Jag har en tid hos er men vill att ni flyttar mitt ärende till en annan ambassad.

 

Om det gäller en webansökan ska du kontakta den ambassad/generalkonsulat som du vill göra din utredning hos. När de bekräftar att du har fått en tid hos dem kommer de att ordna så att ditt ärende flyttas dit.

Ärendets status/vad händer

Om du har ansökt på webben handläggs din ansökan först hos Migrationsverket i Sverige. När du får ett meddelande om att boka tid för intervju ska du kontakta den ambassad eller generalkonsulat som du uppgett i din ansökan. När utredningen är gjord lämnas ärendet över till Migrationsverket igen för att de ska fatta beslut. Eftersom det är många som ansöker om tillstånd är väntetiderna långa. Se Migrationsverkets webbsida för mera information.

Du kan kontrollera om du fått beslut i ditt ärende på Migrationsverkets webbsida.

www.migrationsverket.se/statuskontroll

Jag har fått uppehållstillstånd och vill ha ett uppehållstillståndskort - lämna fingeravtryck och foto – hur gör jag?

Du är välkommen till ambassaden för att lämna fingeravtryck och ta foto utan tidsbokning på våra öppettider, söndag, måndag, onsdag eller torsdag mellan kl. 8.45 – 9.30.

Har mitt Uppehållstillståndskort (UT-kort) kommit?

Det tar ca 4 veckor från beslutet om man har lämnat biometri att producera och leverera UT-kortet till ambassaden. Vi meddelar dig via e-post/telefon när UT-kortet har kommit.

Jag vill hämta mitt Uppehållstillståndskort hos en annan ambassad eller generalkonsulat.

 

Normalt ska du hämta ditt Uppehållstillståndskort hos den ambassad eller generalkonsulat där du tog foto och fingeravtryck. Om du inte kan hämta det där kan du skriva e-post till den ambassaden och be dem skicka UT-kortet till en annan ambassad eller till Migrationsverket i Sverige där någon släkting som har fullmakt kan hämta ut det.

Jag vill ansöka/har ansökt om uppehålltillstånd och vill göra min intervju hos ambassaden i ett annat land.

Var god gå till följande sida:

Var ska ansökan lämnas in?

Jag vill besöka Sverige och ansöka om visum – hur gör jag?

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om en visering är att vända sig till VFS Global som ambassaden/generalkonsulatet samarbetar med. Du lämna ansökan och hämtar även beslutet hos VFS Global efter ca 14 dagar.

Se VFS webbsida för adress, öppettider och annan information:

Länk till VFS Global

Hur kan jag ansöka om arbetstillstånd?

Det bästa sättet är att göra en webansökan, för mera information se Migrationsverkets hemsida: www.migrationsverket.se

Om du inte kan ansöka på webben får du ansöka hos en ambassad eller generalkonsulat. Se följande sida för ytterligare information:

Söka arbetstillstånd

Kan jag ansöka om asyl hos Svenska ambassaden?

Nej du kan inte ansöka om asyl hos en ambassad. För att ansöka om asyl måste du ha rest in i Sverige.

Jag vill flytta till Sverige av humanitära skäl – hur gör man?

För att beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska du ha familjeanknytning, ha erbjudande om arbete eller ha antagits till studier. Det går inte att få uppehållstillstånd av asylskäl om du befinner dig utanför Sverige. Är du flykting och befinner dig utanför ditt hemland ska du i första hand registrera dig hos UNHCR i det land där du är. 

Navigation

Top