Sierra Leone

  • per_ej_carlsson

    Per EJ Carlson Foto: Johan Oedmann

Sveriges förbindelser med Sierra Leone sköts av ambassadör Per Carlson och ett kansli i Stockholm. Ambassadören reser regelbundet till regionen.

Hjälp till svenska medborgare

Svenskar i behov av konsulär hjälp kan vända sig till det svenska konsulatet i Freetown:
> Sveriges konsulat i Freetown

Schengenvisering till Sverige

Det finns ingen Schengenrepresentant i Sierra Leone. Viseringssökande ombedes kontakta en svensk ambassad i regionen eller en Schengenrepresentant i något av grannländerna.

Ansökan om pass och nationellt ID-kort

Passkunder rekommenderas förnya sina pass vid besök i Sverige alternativt kontakta närmaste svenska ambassad:

> Sveriges ambassad i Abuja
> Sveriges ambassad i Rabat
> Se listan över alla svenska ambassader

Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Sökande kan sedan vända sig till svenska konsulatet i Freetown. 
> Sveriges konsulat i Freetown