Eritrea

  • Per Enarsson

    H.E. Mr Per Enarsson Foto: MFA

Sveriges förbindelser med Eritrea sköts av ambassadör Per Enarsson som är baserad i Stockholm. Ambassadören reser regelbundet till regionen.

Värdefullt att anmäla din utlandsvistelse

Om du är svensk medborgare eller har svenskt permanent uppehållstillstånd och befinner dig i Eritrea är det viktigt för din egen säkerhet att du anmäler din utlandsvistelse här på Sweden Abroad. Det innebär att Utrikesdepartementet kan komma i kontakt med dig i händelse av en krissituation.

Uppgifterna behålls endast på UD i beredskapssyfte och lämnas inte ut till andra myndigheter.

Utrikesdepartementet erbjuder denna möjlighet för alla svenskar som befinner sig utomlands. Du anmäler dig genom att klicka på följande länk där du uppger namn, personuppgifter, adress samt hur länge du planerar att befinna dig utomlands.

Anmäl din utlandsvistelse här på Sweden Abroad! 

Hjälp till svenska medborgare

Det svenska konsulatet i Asmara öppnade den 22 januari 2014.
Kontaktuppgifter till konsulatet i Asmara

Vid brådskande ärenden kontakta Sveriges Stockholmsbaserade ambassadkansli för Eritrea, UD-KSS, på telefonnummer +46 8 405 10 00 

Läs mer på EU-kommissionens hemsida om konsulärt skydd

Ansökan om pass och nationellt ID-kort

Svenska medborgare som förlorat sin resehandling och behöver ansöka om pass rekommenderas kontakta Sveriges ambassad i Nairobi eller Khartoum eller närmaste svenska ambassad, alternativt skaffa pass vid sitt nästa besök i Sverige.
Sveriges ambassad i Nairobi
Sveriges ambassad i Khartoum

Schengenvisering till Sverige

Du som vill söka visum till Sverige kan vända dig till Italiens ambassad. Läs mer på sidan:
Ansökan om visering från Eritrea

Ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Ansökan om uppehållstillstånd i Sverige från den som bor i Eritrea ska ske via Internet. Om du vill ansöka om uppehållstillstånd i Sverige för att återförenas med anhöriga ska ansökan lämnas via Internet. En ansökan via Internet går direkt till Migrationsverket i Sverige, som påbörjar handläggningen av ditt ärende.

Honorärkonsulatet i Asmara tar inte emot ansökningar om uppehållstillstånd på pappersblanketter från den 1 juni 2016. Om du själv inte har möjlighet att söka via Internet får anhöriga i Sverige fylla i det elektroniska ansökningsformuläret, bifoga kopior av dokument och betala eventuell ansökningsavgift. Du måste kunna styrka din identitet med pass, och en kopia ska bifogas ansökan.

Du behöver också ge din anhörige en fullmakt om denne ska kunna företräda dig och t.ex. ha kontakter med Migrationsverket under handläggningens gång.

I ansökningsformuläret ska du ange var du vill göra din intervju. Vill du göra intervjun vid honorärkonsulatet i Asmara, ska du alltid ange svenska ambassaden i Nairobi. Intervjun görs först en tid efter att du lämnat in din ansökan, men det tar ändå inte längre tid att få ett beslut.

Det går inte att boka tid eller genomföra intervjun innan Migrationsverket säger till. Migrationsverket skickar en uppmaning om att boka tid till den e-postadress som du eller din anhörige anger i din ansökan.

När du fått en uppmaning om att boka tid ska du kontakta ambassaden i Nairobi genom att skicka ett mail till: ambassaden.nairobi-visum@gov.se

Det är inte meningsfullt att kontakta ambassaden eller honorärkonsulatet innan du har fått uppmaningen.

Här hittar du information om uppehållstillstånd för en förälder till ett ensamkommande barn i Sverige:

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Foralder-till-ensamkommande-barn.html