Vigsel vid ambassaden

Vigsel mellan svenska medborgare kan förrättas vid ambassaden i Addis Abeba.   För vigsel mellan svensk resp etiopisk medborgare var god kontakta den etiopiska vigselförrättaren för att efterhöra vilka handlingar som krävs. Oftast krävs legaliserat svensk personbevis som bevis för civilstatus. Och om ambassaden ombeds legalisera skatteverkets personbevis måste personbeviset ha en stämpel samt underskrift från det aktuella skatteverket för att möjliggöra detta. Observera också att de kan komma att efterfråga "marriage licence" och detta är något du måste be ditt skattekontor att utfärda. Ambassaden kan endast utfärda "marriage licence" efter hindersprövning för svenska medborgare som är bosatta i Etiopien (dvs ej folkbokförd i Sverige).    

Om du vill gifta dig vid ambassaden, tänk då på att:

  • Kontakta ambassaden i god tid för att reservera en tid för vigseln.

  • Ambassaden tar ut en avgift för vigseln, om inte någon av parterna bor varaktigt i det land där vigseln sker. Denna avgift är för tillfället 600 kr eller 1560 Birr.

  • Hindersprövning ska ske inom fyra månader före vigseln vid den lokala skattemyndighet (LOK) där parterna är folkbokförda.

  • Parternas fullständiga adresser, liksom de två vittnenas namn och adresser, ska lämnas till ambassaden i god tid före vigseln. Vittnena måste kunna förstå svenska och kunna identifiera sig. Ambassadpersonal kan fungera som vittnen om parterna önskar det.

  • Senast i samband med vigseln ska makars val av efternamn och eventuella mellannamn, anmälas till LOK på särskild blankett (RSV 7631).

  • Parternas och vittnenas pass ska visas upp före vigseln.

  • Ambassaden skriver ett särskilt protokoll över vigseln. Vigselbeviset är ett utdrag ur det här protokollet.

  • Parterna måste själva anmäla vigseln till Skatteverket i Sverige.

Navigation

Top