Reseinformation Etiopien

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien.

Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Aktuella händelser

Den etiopiska regeringen meddelade den 16 februari att man utlyser undantagstillstånd i hela landet. Beslutet fattas mot bakgrund av den senaste tidens oroligheter och protester i landet, framförallt i Oromia- och Amhararegionerna. Undantagstillståndet kommer att gälla i sex månader med möjlighet till fyra månaders förlängning. En Command Post kommer att upprättas, liksom förra gången 2016/2017, för att överse undantagstillståndet. Denna kommer att bestå av sju medlemmar och ledas av premiärministern. Inskränkningar av yttrandefrihet, medias möjlighet att verka, förbud mot att demonstrera samt möjlighet att arrestera utan domstolsorder kan förväntas som en effekt av undantagstillståndet.

Situationen i Addis Abeba och i stora delar av landet har varit lugn sedan undantagstillståndet infördes. I Amhararegionen pågår sedan den 19 februari en tredagarsprotest som innebär att många stannar hemma, affärer är stängda och transporter är begränsade. Säkerhetsläget i landet är svårbedömt och kan förändras snabbt. Tillgången till internet och telefonnätet är både otillförlitligt och begränsat. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier.

----------------------------------------------------------------

Etiopiens premiärminister Hailemariam Dessalegn meddelade den 15 februari att han lämnat in sin avskedsansökan. Meddelandet kommer efter tre dagar av omfattande protester och strejker runt om i framförallt Oromiaregionen. Processen med att utse en ny premiärminister påbörjas nu. Säkerhetsläget i landet kan komma att påverkas och ambassaden uppmanar till försiktighet och att hålla sig uppdaterad lokalt.

----------------------------------------------------------------

Sedan slutet av augusti 2017 har oroligheterna i de östra delarna av Etiopien i gränsområdet mellan Somali- och Oromiaregionerna eskalerat. Det rapporteras om protester och sammanstötningar i städerna Jijiga, Harar och Dire Dawa och på vägen mellan dessa olika städer. Framkomligheten i området uppges vara svår. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i området till försiktighet och att noga följa lokal media.

Allmänna säkerhetsläget

Man ska vara väl medveten om och förberedd på att det är dåligt ordnat för turistresor i landet. Läs på om ditt resmål och kontrollera att färdvägar är framkomliga innan avresa. Både internet och telefonnät är begränsat i hela landet, vilket avsevärt försvårar kommunikationen i en eventuell nödsituation. Vägspärrar kan förekomma utan förvarning. En första hjälpen-låda är en god idé att ta med då tillgången till sjukvård utanför huvudstaden är begränsad. Svenska resenärer uppmanas att noga följa utvecklingen i landet och kontinuerligt informera sig om säkerhetsläget. 

Resor utanför huvudstaden Addis Abeba bör förberedas noggrant vad gäller hotell, transporter och tillgång till kontanter. Res alltid i sällskap och helst med en välrenommerad researrangör. Vid resor till Danakil-området i Afar-regionen i nordöstra Etiopien är det särskilt viktigt att alltid resa med en auktoriserad researrangör. Det finns en stor militär närvaro i området och de flesta researrangörer anlitar beväpnade vakter. Den 3 december 2017 sköts en tysk turist till döds och en etiopisk guide skadades vid vulkanen Erta Ale i Danakil-området. Omständigheterna kring händelsen är fortfarande oklara.

Under 2016 pågick våldsamma demonstrationer och sammandrabbningar i Oromia- och Amhara-regionerna, som ledde till att ett undantagstillstånd infördes den 8 oktober 2016. Ett stort antal personer dog och många skadades vid konfrontation med säkerhetsstyrkor. Den 4 augusti 2017 lyftes undantagstillståndet, men på många platser i Oromia och Amhara är situationen fortfarande spänd. Ambassaden vill framhålla att säkerhetsläget fortsatt är oförutsägbart och att man därför ska planera en eventuell resa till dessa områden noggrant. Ambassaden uppmanar resenärer att följa utvecklingen genom lokal och internationell media. Generellt råder ambassaden svenska resenärer till att alltid undvika demonstrationer och folksamlingar då de snabbt kan utvecklas till våldsamheter.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla sin vistelse i landet till ambassaden via länk högst upp till höger på sidan eller via appen UDResklar.

Terrorism

Terrorgruppen Al- Shabaab, med bas i angränsande Somalia, utgör ett hot mot hela Östafrika. Gruppen har de senaste åren genomfört terrorattacker i Kenya, Uganda och Djibouti vilka uppges ha skett som en anledning av den militära närvaron i Somalia. Gruppen fortsätter att hota de länder, inklusive Etiopien, som har militär närvaro i Somalia. Såväl etiopiska institutioner som platser där västerlänningar uppehåller sig är tänkbara mål för attentat i Etiopien. Ambassaden råder till extra försiktighet och vaksamhet särskilt vid besök på offentliga platser såsom hotell, restauranger och barer eller vid ställen där många människor samlas, exempelvis vid religiösa byggnader och idrottsevenemang.

Etiopien har haft ett flertal mindre attentat de senaste åren. Under 2008 och 2009 ägde vid några tillfällen bombexplosioner rum i Addis Abeba, liksom på andra håll i landet, men med begränsade skador. I januari 2012 dödades fem turister och två kidnappades i Afar-regionen (Danakil). De två kidnappade turisterna släpptes sedan i mars 2012. I oktober 2013 detonerade en bomb i ett hus i Addis Abeba där endast förövarna lär ha avlidit, enligt etiopiska myndigheter. Det skedde en explosion vid Anwar-moskén vid området Mercato i centrala Addis den 11 december 2015.

Allmänna råd till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Luftföroreningarna är höga i Addis Abeba pga. eldning med ved och träkol samt av ett mycket gammalt fordonsbestånd med ringa eller ingen avgasrening. Vidare gör den tunna luften att förbränningen är dålig, vilket ökar belastningen på miljön ytterligare. Dammet under torrperioden upplevs av en del som besvärande.

Större delen av landet är ett kuperat högland, 2000 meter över havet och med toppar över 4500 meter, och har därmed ett behagligt klimat. I väster och söder mot gränsen till Sudan är det tropiskt lågland och i de låglänta öknarna i öster finns några av jordens hetaste och lägst belägna platser. Great Rift Valley går genom landet från nordost till sydväst.

Etiopien har på grund av sin stora yta och sina stora höjdskillnader ett mycket varierande klimat. Den centrala högplatån (där huvudstaden Addis Abeba ligger) har tempererat klimat och temperaturväxlingarna är aldrig extrema. Dagstemperaturen överstiger endast undantagsvis 25 grader. Nätterna är svala. Nattfrost kan förekomma i december. På lägre höjd är klimatet tropiskt, stäpp- eller ökenliknande.

Årstiderna kan indelas i torrtid och regntid. I större delen av landet är februari-april och juni-september regnperioder (lilla resp. stora regnperioden). Medeltemperaturen i landet är på dagen under torrtiden 20-25 grader och under regnperioden 16-17 grader.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Svenska medborgare kan i dagsläget beviljas visering vid ankomst på flygplatsen. Kontrollera dock alltid de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad, en länk till Etiopiens ambassad i Stockholm finns högst upp till höger på sidan. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Etiopien accepterar inte svenska provisoriska pass för inresa, endast utresa. Om man förlorar sitt pass under resa i landet måste man även se till att uppsöka etiopiska migrationsmyndigheter för att få en visering i sitt provisoriska pass. Det är inte möjligt att lämna landet på ett blankt pass. Även polisanmälan måste uppvisas, både på etiopiska migrationsmyndigheten samt på ambassaden. Bötesbeloppet för illegal vistelse i landet har nyligen kraftigt höjts. Se till att förnya viseringen i god tid innan den går ut, annars kan det bli dyrt. 

Hälso- och sjukvård

Standarden på etiopiska sjukhus är mycket låg med stor brist på läkare och annan sjukvårdspersonal, mediciner, hygien, materiel samt akutvård. Sjukvård av västerländsk standard saknas i Etiopien. I Addis Abeba finns ett fåtal privata sjukhus med sjukvård för mindre skador och lättare sjukdomstillstånd. Utanför huvudstaden är sjukhusstandarden mycket låg och resenärer uppmanas medta egen sjukvårdutrustning för resor ute i landet. Säkerställ före resa att teckna en heltäckande reseförsäkring som innefattar medicinsk evakuering ut från landet då allvarligare sjukdomsfall måste evakueras för att erhålla adekvat vård.

Addis Abeba är ganska välförsedd med apotek, men tillgången på mediciner är dålig och kvaliteten otillförlitlig. För närvarande är tillgången på läkemedel och vaccin en av de större utmaningarna i Etiopien.

Tandläkarvård av varierande standard finns i Addis Abeba, men svårare behandlingar får göras på annan ort, t.ex. Nairobi.

De sanitära förhållandena i Etiopien är ytterst bristfälliga. Man ska inte dricka okokt och ofiltrerat vatten. Buteljerat dricksvatten finns. Sallader, frukt och okokt mat bör undvikas på restauranger. Under regnperioden kan översvämningar i Addis Abeba leda till att kloakvatten blandas med färskvatten resulterande i att kranvattnet blir otjänligt. En mycket begränsad del av vattnet renas i Addis Abeba.

Parasitsjukdomar som amöba, mask och giardia, som man får genom förorenad mat och dryck, är vanliga och kräver oftast behandling med antibiotika. Loppbett är vanligt förekommande och vid infekterade bett kan det leda till följdsjukdomar (kan vara bra att sprita utslagen). Elakartade infektioner av sår kan förekomma, man ska därför vara uppmärksam på sår som inte läker. Små rivsår kan lätt infekteras, man bör därför vid vandring ute i naturen bära långbyxor eller strumpor som skyddar och vid behov tvätta och lägga om småsår.

Malariarisken i Addis Abeba är närmast obefintlig p.g.a. höjden över havet. Myggor förekommer mest under vissa perioder på året. Malaria är emellertid vanligt i andra, lägre belägna delar av Etiopien. Vid resa till dessa delar av Etiopien bör malariaprofylax tas.

Gula febern förekommer i landet och det föreligger således risk för att bli smittad. Myndigheterna kräver ett intyg som visar att man är vaccinerad mot gula febern om man nyligen har besökt länder i Afrika och Sydamerika där risk för sjukdomen finns.

Rabiesprevalensen är hög i landet och speciell i Addis Abeba med dess stora mängd herrelösa gathundar. Det är en rekommendation att låta rabiesvaccinera sig, eftersom tillgången på rabiesvaccin är mycket begränsad eller kan saknas periodvis i Addis Abeba. Rådgör med en vaccinationscentral inför en resa till Etiopien!

Etiopien är drabbat av HIV/Aids, dock inte i lika hög utsträckning som i vissa andra delar av Afrika. Ca 1,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad. I Addis Abeba ligger denna siffra på ca 5,2 procent.

Huvudstaden är belägen på mellan 2200 och 2400 meters höjd över havet och resenärer kan uppleva höjdrelaterade problem initialt. Detta är mycket individuellt och kan yttra sig på olika sätt: allmän trötthet, huvudvärk, förstärkt sömnbehov eller sömnsvårigheter, förhöjt blodtryck och viktminskning.

Personer med nedsatt hälsotillstånd bör vara medvetna om det bristande hälso- och sjukvårdsläget i Etiopien inför en vistelse i landet. Medtag egna läkemedel!

Ta även gärna del av Vårdguidens reseråd för Etiopien via länken högst upp till höger.

Det förekommer utbrott av kolera i landet. Addis Abeba drabbades i mitten av juni 2016 av ett kolerautbrott, enligt etiopiska Federal Ministry of Health, och risken för nya utbrott i staden finns. Mer information om kolera finner du här: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Kolera/.

Lokala lagar och sedvänjor

Det är förbjudet att föra ut den lokala valutan, birr, ur landet.

Produktion, import, innehav, försäljning, köp och bruk av narkotika straffas med böter och långa fängelsestraff.

Homosexualitet är olagligt och straffas med fängelse.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Kriminaliteten i Etiopien är förhållandevis låg. Våld mot utlänningar förekommer, men är relativt ovanligt. Dock bör vaksamhet iakttas vad gäller stöldrelaterad brottslighet, som ficktjuvar och väskryckare. I mer avlägsna landsändar förekommer även väpnade rån, misshandel och bilkapningar. För resenärers egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Förvara passet på ett säkert ställe men ha alltid med en kopia, inklusive den sida av passet där gällande visering/tillstånd finns instämplat.
  • Normal vaksamhet vid umgänge med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett stort riskmoment och är ett hot för den personliga säkerheten. Trafikolyckor är mycket vanliga och tyvärr ofta med fatala konsekvenser. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande och därmed särskilt vid resor utanför Addis Abeba. Gatubelysningen är undermålig och trafikonykterhet förekommer. Promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas, även p.g.a. rånrisken.

Trafikolyckor som involverar personskador, och särskilt gångtrafikanter, kan få stora konsekvenser. Det juridiska efterspelet kan medföra långa fängelsestraff för den som kör. Det förekommer att personer frihetsberövas under utredningstiden, som kan vara lång.

Det har även förekommit att utlänningar attackerats av lokalbefolkningen i samband med trafikolyckor.

Försäkringsskydd

Det är absolut nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring, som inkluderar medicinsk evakuering, för resor i Etiopien.

Övriga upplysningar

Ambassaden följer kontinuerligt utvecklingen i landet och reviderar reseinformationen när skäl för detta föreligger.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top