Reseinformation Djibouti

Aktuella händelser

 

 

Allmänna säkerhetsläget

Läget är stabilt i större delar av landet. För säkerhets skull bör svenskar, även tillfälliga besökare, anmäla sin ankomst, planerade resväg samt vistelseorter i landet till det svenska honorärkonsulatet. Medborgare uppmanas att kontinuerligt informera sig om säkerhetsläget i landet.

Terrorism

Ett bombdåd ägde rum på en restaurang i maj 2014 då två personer avled samt flera skadade. Förövaren skall ha varit en kvinna som sprängde sig själv. Bakgrunden torde vara den Djiboutiska inblandning i kampen mot Al-Shaabab i Somalia.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Landet är till viss del en öken och därmed oerhört varmt. Det går väldigt fort att bli uttorkad, se till att dricka mycket vatten.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden och Utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Svenska medborgare beviljas i dagsläget visering vid ankomst på flygplatsen. Vid inresa i Djibouti krävs dock att din passhandling har en kvarvarande giltighetstid på minst 6 månader. Det är viktigt att alltid kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk också på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Sveriges honorärkonsulat i Djibouti har inte bemyndigande att utfärda svenska pass (varken ordinarie eller provisoriska). Om du har förlorat din svenska passhandling under vistelse i landet behöver du därför uppsöka en annan EU-ambassad för att ansöka om ett provisoriskt EU-resedokument, så kallat Emergency Travel Document (ETD). I dagsläget är det franska ambassaden som kan vara behjälplig med att utfärda ett ETD för en direkt hemresa till Sverige. 

Hälso- och sjukvård

Sjukvård av västerländsk standard är en bristvara i Djibouti, speciellt utanför Djibouti stad. Vidare är det sanitära läget ofta problematiskt. Malaria och andra tropiska sjukdomar är vanligt förekommande under delar av året. Personer med nedsatt hälsotillstånd bör därför vara medvetna om ovanstående inför en vistelse i landet.

Lokala lagar och sedvänjor

Djibouti är ett muslimskt land och följer därmed muslimsk vecka, vilket innebär att myndigheter m m håller stängt på fredagar.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Vaksamhet mot stöldrelaterad brottslighet, som ficktjuvar och väskryckare, bör observeras.För din egen personliga säkerhet rekommenderas följande:

  • Iaktta allmän försiktighet och använd sunt förnuft. Speciellt vid vistelse på mörka platser samt i folksamlingar.
  • Undvik att på allmänna platser visa smycken, pengar, mobiltelefoner och andra attraktiva värdeföremål.
  • Försök, om möjligt, att förvara passet på ett säkert ställe men bär alltid en kopia med dig inklusive den sida av passet som gällande visering/tillstånd finns instämplat.
  • Normal vaksamhet bör observeras i umgänget med obekanta personer.

Trafiksäkerhet

Trafiken utgör ett riskmoment och en säkerhetsrisk. Förhöjd uppmärksamhet bör iakttas i trafiken och riskbeteende undvikas. Detta speciellt mot bakgrund av att akutvården är otillfredsställande. Speciellt gäller detta vid resor utanför Djibouti stad. Vidare bör mörkerkörning i möjligaste mån undvikas.

Försäkringsskydd

Se alltid till att ha en gällande reserförsäkring. Att resa oförsäkrad kan bli mycket dyrt i de fall olyckan är framme.

Övriga upplysningar

Ambassaden i Addis Abeba samt honorärkonsulatet följer kontinuerligt utvecklingen i landet och reviderar reseinformationen när skäl för detta föreligger.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top