Reseinformation

Aktuella händelser

 

 

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor inom 10 km från Etiopiens gränsområden mot Eritrea, Sydsudan och Somalia (inklusive Somaliland). Undantaget är huvudvägen mellan städerna Axum och Adigrat.

För gränsområdena mot Sudan och Kenya avråder UD från alla resor utanför huvudvägar och städer som ligger inom 10 km från gränsen. UD avråder även från alla resor till Somaliregionen i Etiopien.

Vidare avråder UD från icke-nödvändiga resor till de delar av regionen Gambella som inte redan omfattas av avrådan från Etiopiens gränsområden.

Aktuella händelser

Den etiopiska regeringen meddelade den 16 februari att man utlyser undantagstillstånd i hela landet. Beslutet fattas mot bakgrund av den senaste tidens oroligheter och protester i landet, framförallt i Oromia- och Amhararegionerna. Undantagstillståndet kommer att gälla i sex månader med möjlighet till fyra månaders förlängning. En Command Post kommer att upprättas, liksom förra gången 2016/2017, för att överse undantagstillståndet. Denna kommer att bestå av sju medlemmar och ledas av premiärministern. Inskränkningar av yttrandefrihet, medias möjlighet att verka, förbud mot att demonstrera samt möjlighet att arrestera utan domstolsorder kan förväntas som en effekt av undantagstillståndet.

Situationen i Addis Abeba och i stora delar av landet har varit lugn sedan undantagstillståndet infördes. I Amhararegionen pågår sedan den 19 februari en tredagarsprotest som innebär att många stannar hemma, affärer är stängda och transporter är begränsade. Säkerhetsläget i landet är svårbedömt och kan förändras snabbt. Tillgången till internet och telefonnätet är både otillförlitligt och begränsat. Ambassaden uppmanar svenska medborgare att undvika folksamlingar, iaktta försiktighet och hålla sig uppdaterad via lokala medier.

----------------------------------------------------------------

Etiopiens premiärminister Hailemariam Dessalegn meddelade den 15 februari att han lämnat in sin avskedsansökan. Meddelandet kommer efter tre dagar av omfattande protester och strejker runt om i framförallt Oromiaregionen. Processen med att utse en ny premiärminister påbörjas nu. Säkerhetsläget i landet kan komma att påverkas och ambassaden uppmanar till försiktighet och att hålla sig uppdaterad lokalt.

----------------------------------------------------------------

Sedan slutet av augusti 2017 har oroligheterna i de östra delarna av Etiopien i gränsområdet mellan Somali- och Oromiaregionerna eskalerat. Det rapporteras om protester och sammanstötningar i städerna Jijiga, Harar och Dire Dawa och på vägen mellan dessa olika städer. Framkomligheten i området uppges vara svår. Ambassaden uppmanar svenskar som befinner sig i området till försiktighet och att noga följa lokal media.

Navigation

Top