Så ansöker du

Så här gör du för att söka visum:

För att ambassaden ska boka tid för att lämna in ansökan om visum ska följande information ges per e-post (ambassaden.addis-abeba-visum@gov.se):

Namn, födelsedata och medborgarskap

-  Uppgifter om syftet med resan, inklusive information om vilket/vilka länder man avser att besöka

-  Uppgifter om vilken typ av pass man har och hur länge det är giltigt

-  Uppgift om när man avser att resa

-  Information om gällande eller tidigare Schengenvisum

-  Bevis om att man är lagligt bosatt i/har uppehållstillstånd i Etiopien (om man inte är medborgare i Etiopien)

-  Uppgift om inbjudarens personnummer och medborgarskap

-  Om tidigare ansökningar har gjorts ska också ärendenummer/dossiernummer anges

Telefonnummer

-  Uppgift om vilket språk man talar

Ett svar kommer att skickas med e-post innehållande information om vid vilken tidpunkt man ska uppsöka ambassaden och ytterligare information om ansökningsförfarandet.

1. Förbered dokumentationen
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Du ska t.ex. ha ordnat pass, en medicinsk reseförsäkring och reserverat flygbiljetter (men vi rekommenderar att avvakta med betalning tills visumet är beviljat) samt en inbjudan från den du ska besöka i Sverige.

Läs mer under Dokument som krävs.

2. Boka tid   

För att besöka migrationssektionen behöver du boka en tid per e-post (ambassaden.addis-abeba-visum@gov.se).

3. Besök ambassaden
Tag med dig det ifyllda ansökningsformuläret och alla nödvändiga stöddokument till ambassaden. Om du inte har med dig alla dokument, finns det en risk att din ansökan avslås.

Handläggaren kommer att utfärda ett inbetalningskvitto med avgiften, som du sedan betalar in till ambassadens konto hos Zemen Bank. Läs mer under 'Avgifter'.

Ansökan kommer därefter att registreras, och du får ett kvitto på att du har lämnat in ansökan. Du kommer också underrättas om någonting saknas, samt ges en deadline för att lämna in eventuella dokument. En stämpel förs in i ditt pass som visar att du ansökt vid ambassaden. Under besöket, kan du bli tillfrågad ytterligare frågor.

Alla familjemedlemmar som ansöker - även barn - måste komma till ambassaden.

Du kan hitta adressen till ambassden under 'Kontakt' till vänster.

4. Invänta beslut
När ansökan tagits upp för bedömning, och ansökan är komplett, gör ambassaden en bedömning av syftet med besöket, hur angeläget besöket är och den sökandes etablering i hemlandet. Du kan komma att kontaktas för ytterligare dokumentation.

Handläggningstiden för en visering är, normalt sett, upp till 15 dagar från den dagen ansökan lämnas in. Ambassaden kan inte garantera att ett beslut fattas innan avresa, om tiden mellan ansökan och avresa är mindre än 15 dagar.

Om ansökan är inkomplett, eller om nödvändiga stödjande dokument inte lämnas in inom given deadline, kan ansökan komma att avslås.

När beslutet är fattat, kontaktar ambassaden den sökande på det telefonnummer som angetts i ansökan. Därefter kan sökande själv komma och hämta alla originalhandlingar som lämnats in, inklusive pass och beslut efter avtalad tid.

Pass som inte hämtas vid ambassaden kommer att lämnas över till etiopiska myndigheter när akten rensas från ambassadens arkiv.

 

Navigation

Top