Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra. För familjemedlemmar till EU/EES-medborgare (svenska medborgare räknas vanligtvis, i det här sammanhanget, inte som EU/EES-medborgare) gäller särskilda regler, bland annat om vilka dokument som krävs. Detta kan du få information om i samband med att du kontaktar ambassaden via e-post för att boka tid för att lämna in din ansökan.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn till vänster.

Dokumenten som du vill stödja dina påståenden med ska lämnas in som kopior, och du måste ta med dig originalen för jämförelse.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • Ansökningsavgift, om inte undantagen

Om inte dokumenten ovan tas med vid ansökningstillfället, kommer inte ansökan att tas upp för prövning.

 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under 'Medicinsk reseförsäkring'.
 • tillräckligt med pengar för uppehället. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Ambassaden kräver att du visar att du har tillräckliga medel, genom att styrka påståendet med kontoutdrag från din bank. Om den som bjuder in dig till Sverige ska stå för dina kostnader ska du visa att denne har tillräckligt med pengar på motsvarande sätt. tillräckligt med pengar för återresan eller en returbiljett
 • dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken 'Minderåriga' i menyn till vänster.

Navigation

Top