Besöka släkt och vänner - extra dokument

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Dokumenten som du vill stödja dina påståenden med ska lämnas in som kopior, och du måste ta med dig originalen för jämförelse.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • Ansökningsavgift, om inte undantagen

Om inte dokumenten ovan tas med vid ansökningstillfället, kommer inte ansökan att tas upp för prövning.

Bör ingå i ansökan

 • Tidigare pass, och kopior av sidan med personuppgifter, samt tidigare resehistorik.
 • Inbjudan - blankett 240011, eller motsvarande information. För sökande från Norge bör Garantiskjema från inbjudaren bifogas
 • ID-kort/Pass/uppehållstillstånd/personbevis från referenten/värden
 • Kontoutdrag för vem som än betalar som för resa och/eller uppehälle som visar på tillräckliga medel
 • Flygbokning
 • Försäkring
 • Dokument som visar anställning
 • Vigselbevis
 • Födelseattest för barn
 • Hotellbokning
 • Personligt kontoutdrag (bankutdrag för minst 3 månader)

Om något av dokumenten ovan inte lämnas in, kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler dokument efterfrågas. Att inte lämna in efterfrågade dokument kan leda till avslag.

Navigation

Top