Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om Schengenvisum

Vuxna: 60 euro eller 1 950 etiopiska birr

Barn 6 - 12 år: 35 euro eller 1 130 etiopiska birr

Ansökningsavgiften i lokal valuta är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar.

Så här betalar du

När du besöker ambassaden kommer handläggaren att utfärda ett inbetalningskvitto med rätt belopp som du sedan betalar in till Zemen Bank.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • barn under sex år.
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande
  lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig
  forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.
  Migrationsverkets webbplats

Medborgare i länder som tecknat viseringsförenklingsavtal med EU har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Bosnien
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina

Besök längre än 90 dagar

Avgift för uppehållstillstånd för besök:
Vuxna: 1 000 SEK eller 3 300 etiopiska birr
Barn: 500 SEK eller 1 700 etiopiska birr

Avgift för ansökan om nationellt visum (d-visum):
Vuxna: 60 euro eller 1 950 etiopiska birr

 

Navigation

Top