Affärsbesök - extra dokument

Ska du ansöka om visum för ett affärsbesök behöver du dokumenten nedan.

  Dokumenten som du vill stödja dina påståenden med ska lämnas in som kopior, och du måste ta med dig originalen för jämförelse.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • Ansökningsavgift, om inte undantagen

Om inte dokumenten ovan tas med vid ansökningstillfället, kommer inte ansökan att tas upp för prövning.

Bör ingå i ansökan

 • Tidigare pass, och kopior av sidan med personuppgifter, samt tidigare resehistorik.
 • Inbjudningsbrev från samarbetspartner i Sverige som anger

         - hur länge besöket ska vara

         - syftet med besöket

         - vem som täcker kostnaden för besöket

         - tidigare samarbete mellan företaget i Sverige och det utomlands

 • Om anställd

         - ett brev från arbetsgivaren som anger anställningsvillkor, månadsinkomst och vem          som täcker kostnaderna för besöket, syftet och längden

 • Om egenföretagare

         - handelslicens

 • Kontoutdrag för vem som än betalar. Utdraget bör visa transaktioner för de senaste tre månaderna.
 • Flygbokning
 • Medicinsk reseförsäkring
 • Dokument som visar innehav av egendom
 • Vigselbevis
 • Födelseattest för barn
 • Hotellbokning
 • Personligt kontoutdrag (bankutdrag för minst 3 månader)

Om något av dokumenten ovan inte lämnas in, kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler dokument efterfrågas. Att inte lämna in efterfrågade dokument kan leda till avslag.

Navigation

Top