Söka visum till Sverige eller Norge

Vill du besöka Sverige eller Norge och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om ett visum.

Lista över länder vars medborgare behöver visum för att besöka Sverige

Att ansöka

Du ansöker genom att lämna in ansökningsblankett och handlingar personligen på ambassaden. För att ambassaden ska boka tid för att lämna in ansökan om visum ska följande information ges (per e-post till ambassaden.addis-abeba-visum@gov.se):

Namn, födelsedata och medborgarskap

-  Uppgifter om syftet med resan, inklusive information om vilket/vilka länder man avser att besöka

-  Uppgifter om vilken typ av pass man har och hur länge det är giltigt

-  Uppgift om när man avser att resa

-  Information om gällande eller tidigare Schengenvisum

-  Bevis om att man är lagligt bosatt i/har uppehållstillstånd i Etiopien (om man inte är medborgare i Etiopien)

-  Uppgift om inbjudarens personnummer och medborgarskap

-  Om tidigare ansökningar har gjorts ska också ärendenummer/dossiernummer anges

Telefonnummer

-  Uppgift om vilket språk man talar

Vanligtvis får du ett beslut inom 15 dagar.

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, dokument som krävs och hur man ansöker i menyn till vänster.

Navigation

Top