Ansökan om arbetstillstånd

Om du vill arbeta i Sverige måste du ha ett anställningserbjudande av en arbetsgivare i Sverige. Du måste ha ett arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige. Ett tillstånd måste infogas i passet innan inresa.

Följande ska innefattas i ansökan om arbetstillstånd:
-

Ifylld och underskriven ansökningsblankett för tillstånd att arbeta i Sverige (se länkar i högermarginal).
- Nationell pass eller annat giltigt resedokument.
- 2 nytagna passfoton i färg mot en ljus bakgrund.
- Ett skriftligt anställningserbjudande. (se länk i högermarginal) 

Din arbetsgivare måste också
- garantera att lön, försäkring och anställningsvillkoren är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen 
- tjänsten har annonserats i Sverige och EU.
- det berörda fackförbundet har fått tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren

Du och arbetsgivaren har ansvar för att visa  Migrationsverket att ovanstående krav är uppfyllda. Det gör ni genom att du fyller i ansökningsblanketten för arbetstagare och arbetsgivaren fyller i blanketten för anställningserbjudandet.

Ansökan kan göras på den svenska ambassaden eller elektroniskt via Migrationsverkets hemsida. För att kunna ansöka elektroniskt krävs att den sökande har ett fungerande kreditkort för att kunna betala ansökningsavgiften på nätet. Se under Öppettider när ambassaden tar emot ansökningar för arbetstillstånd. 

Ansökningsavgiften är motsvarande 2000 SEK.

Navigation

Top