Så ansöker du

De allra flesta som vill ansöka om uppehållstillstånd för studier vid universitet och högskolor kan använda Migrationsverkets webbansökan.

Gör du en webbansökan och inte behöver visum för att resa in i Sverige behöver du i allmänhet inte besöka ambassaden. Oavsett hur du söker måste du dock ha uppehållstillståndet klart innan du reser till Sverige.

Webbansökan

Så här går det till (för ansökan på pappersblankett, se längre ner):

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs samt på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

2. Ansök
Följ Migrationsverkets anvisningar. Du bifogar dokument elektroniskt och betalar ansökningsavgiften med ett VISA-kort eller ett MasterCard. Familjemedlemmar kan ansöka i samma webbansökan om de ansöker samtidigt som du. Webbansökan går direkt till Migrationsverket för handläggning och beslut.

Webbansökan på Migrationsverkets webbplats

3. Invänta beslut
Du får ett meddelande via e-post om att Migrationsverket fattat beslut. Själva beslutet får du av ambassaden. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

4. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort.

Du som behöver visum för att resa till Sverige
Besök ambassaden för att ta foto och lämna fingeravtryck för ett uppehållstillståndskort. Det kan du göra medan du väntar på beslut eller efter att du beviljats uppehållstillstånd. Ta med dig samma pass som du använder i din ansökan om uppehållstillstånd.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

Det kan ta upp till fyra veckor för uppehållstillståndskortet att tillverkas och levereras till utlandsmyndigheten.

Du som inte behöver visum för att resa till Sverige
Om du fått uppehållstillstånd och är viseringsfri reser du till Sverige och ordnar kortet där. Vänd dig till Migrationsverket för att ta foto och lämna fingeravtryck.

Ansökan på pappersblankett

Om du inte kan eller vill använda webbansökan kan du ansöka på en pappersblankett som du lämnar in till ambassaden. Så här går det till:

1. Förbered dig
Kontrollera vilka dokument och uppgifter du behöver. Migrationsverket prioriterar ansökningar som innehåller allt som behövs och du får snabbare beslut.

Läs mer under Dokument som krävs och på Migrationsverkets webbplats.

Migrationsverkets webbplats

2. Betala ansökningsavgiften

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala på bank i förväg. Avgiften ska betalas på ambassaden konto i Zenith Bank. Ambassadens kontonummer är 1130018871.

Läs mer under Avgifter.

3. Lämna in ansökan på ambassaden

För att lämna in ansökan på ambassaden behöver du boka en tid,

bookings.abuja@foreign.ministry.se

Ta med den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med samtliga dokument under den tid du bokat.

Ambassadens adress hittar du under Kontakt i menyn till vänster.

4. Invänta beslut
Migrationsverket meddelar beslutet till ambassaden. Ambassaden kontaktar dig när den fått beslutet. Ta med ditt pass när du ska hämta beslutet.

5. Ordna uppehållstillståndskort
Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Rutinerna är samma som vid webbansökan. Se ovan.

 

Navigation

Top