Reseinformation Nigeria

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till norra Nigeria (delstaterna Adamawa, Borno, Yobe, Gombe, Taraba, Plateau, Bauchi, Jigawa, Kano, Katsina, Kaduna, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger och Kogi) samt även till de i Nigerdeltat belägna delstaterna Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och Rivers, inklusive Port Harcourt.

Vidare avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till delstaten Imo. 

Allmänna säkerhetsläget

Även i de delar av Nigeria som Utrikesdepartementet inte avråder från resor till bör stor försiktighet och vaksamhet iakttas av besökare. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Nigeria att vara väl informerade om förhållandena i landet och den rådande situationen. Landet är ett på många sätt besvärligt resmål varför god planering innan ett besök krävs. Besökare bör hålla sig kontinuerligt uppdaterade om läget och följa lokal media. Situationen och problematiken skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet.

Den som reser till Nigeria i arbetet bör ställa krav på att arbetsgivaren eller lokal affärspartner har erforderliga säkerhetsarrangemang och kännedom om lokala förhållanden.

Ambassaden uppmanar alla svenskar som ska resa i Nigeria att registrera sig hos ambassaden. För dem som överväger att resa till områden som UD avråder från resor till är det en stark rekommendation att ta kontakt med ambassaden för att erhålla ytterligare information om säkerhetsläget. Ni anmäler er utlandsvistelse via följande länk http://www.swedenabroad.com/svensklistan

Det föreligger en mycket stor risk för terroristattacker, kidnappning, våldsamma oroligheter och brottslighet i Nigeria.

Det huvudsakliga terroristhotet kommer från den islamiska gruppen/sekten Boko Haram. Sedan år 2010 har gruppen genomfört våldsamma attacker över norra delen av landet och i huvudstaden Abuja, som totalt dödat och sårat tusentals människor. Boko Haram har även riktat attacker mot internationella mål, bl a genom attacken mot FN:s högkvarter i Abuja i augusti 2011. Huvudsakligen riktas emellertid deras attacker mot lokala intressen, såsom kyrkor, statliga institutioner och skolor. En lantbruksskola attackerades i slutet av september 2013, över ett sextiotal elever dödades. I en förstad till huvudstaden Abuja, i närheten av en busstation, inträffade två bombattentat med 14 dagars mellanrum våren 2014. Över hundra personer dödades och många blev svårt skadade. De nigerianska säkerhetsstyrkorna har reagerat med hårda tillslag mot gruppen. Detta har även drabbat civila som riskerar att fastna i kampen mellan säkerhetsstyrkor och Boko Haram i norra Nigeria.

Det finns inga tecken på att gruppen har för avsikt att trappa ned i sin verksamhet. Uppgifter om framförda hot om ytterligare attacker cirkulerar frekvent. Risken för att fler dåd kommer att inträffa är således påtaglig. Både de orter som tidigare har varit utsatta, men även andra platser i landet riskerar att drabbas. Det kan inte uteslutas att attacker kommer att genomföras även i andra delar av landet. Regeringsbyggnader, andra officiella
institutioner och internationella organisationer liksom hotell, religiösa samlingsplatser, restauranger, barer och marknader m.m. är potentiella måltavlor. Svenskar i Abuja och även andra delar av landet uppmanas att iaktta mycket stor försiktighet och att vara vaksamma på omgivningen.

Nigeria är ett av de länder i världen där det föreligger störst risk för utlänningar att kidnappas. Sedan januari 2009 hundratals utländska medborgare utsatts för kidnappning eller allvarligt försök därtill. Kidnappningar kan ha ekonomiska eller politiska motiv och utföras av kriminella grupperingar och terroristgrupper. Majoriteten av kidnappningarna har tidigare skett i Nigerdeltat, men på senare tid har de ökat också på andra håll i landet. Se mer information om detta nedan.

I början av 2012 genomfördes en generalstrejk och demonstrationer i protest mot avskaffade bensinsubventioner. Protesterna var överlag fredliga, men på vissa håll förekom våldsamheter. Strejken förorsakade inställda flyg och svårigheter att få tag på mat, vatten och bensin. Internationella nyheter kan ibland utlösa protester. Det händer att demonstrationer och politiska sammankomster snabbt urartar och bör därför undvikas. Även i samband med t.ex. mindre trafikolyckor kan folksamlingar snabbt samlas och situationen bli hotfull. Även om man själv varit vållande är det därför att rekommendera att om möjligt lämna platsen och uppsöka polis för att anmäla vad som skett snarare än att stanna kvar och försöka reda ut detta på plats.

Sammandrabbningar mellan olika folkgrupper förekommer då och då i olika delar av landet och kan resultera i många skadade och dödade. Större högtider har också visat sig föranleda olika former av oroligheter.

Överallt i Nigeria föreligger stor risk för kriminella angrepp som väpnat rån, överfall och bilkapning. Risken ökar på natten varför resor utanför stadskärnor kvälls- och nattetid bör undvikas.

Bruk av utegångsförbud i samband med oroligheter är frekvent och kan införas med kort varsel. Det rekommenderas att dylika förbud följs.

För ytterligare information se:

> Utrikesdepartementets webbplats

> Brittiska UD:s webbplats

> Amerikanska utrikesdepartementets webbplats

> Australiska regeringens webbplats för reseråd

Nigerdeltat

Säkerhetssituationen i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom, Rivers, Abia och Imo) har länge varit mycket allvarlig. Den har förbättrats något på senare år. Kidnappningar av oljearbetare förekommer emellertid fortfarande och MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) hotar ständigt att utföra nya attacker mot olje- och gasindustrin. En fraktion av gruppen har hotat också att utföra attacker i Abuja och visar därmed att de även har vilja och kapacitet att utföra attacker långt från sitt vanliga basområde i deltat.

Lagos

Lagos är landets kommersiella centrum och största stadsområdet på den afrikanska kontinenten söder om Sahara. Liksom många andra megastäder präglas staden av kontraster. Där finns stora rikedomar och ett rikt kulturliv men samtidigt är kriminaliteten hög och fattigdomen påtaglig. Lagos är också ökänt för sin undermåliga infrastruktur och därmed kaotiska trafiksituation. Kriminaliteten i staden är fortsatt hög. Antalet kidnappade utlänningar i de centrala delarna av staden har ökat under 2013 jämfört med samma period föregående år och attackerna uppges vara mer slumpmässiga. Ett antal har genomförts utanför populära hotell på Victoria Island. Risken anses vara störst nattetid men bortföranden har även skett på dagtid. Kidnappningarna är ekonomiskt motiverade och de tillfångatagna har i de allra flesta fall släppts efter ett par dagar när en lösensumma har betalats. Resenärer i staden bör noga informera sig om och överväga vilka delar av staden
som är lämpliga att besöka och vilka säkerhets­arrangemang som finns vid det boende man väljer. Även lokala transporter bör väljas med omdöme. Att ta taxi på gatan kan inte rekommenderas, särskilt inte efter mörkrets inbrott.

Abuja

Abuja är Nigerias huvudstad sedan1991 då den flyttades från Lagos. I realiteten tog det dock flera år därefter innan statliga institutioner, ambassader m.m. flyttade dit. Staden är fortfarande under uppbyggnad och expanderar ständigt men har likväl ett begränsat utbud av affärer, restauranger och kulturliv. Säkerhetssituationen i stadskärnan är relativt god även om man som besökare givetvis bör vara uppmärksam på omgivningen och iaktta försiktighet. Gatorna i centrala Abuja är i mycket gott skick med afrikanska mått och håller man sig i centrala staden kan man som västerlänning färdas i egen bil utan större bekymmer. Abuja ingår inte i reseavrådan.Trakasserier vid vägkontroller etc. förekommer men några allvarligare incidenter har inte rapporterats. Även om det händer är det ovanligt att västerlänningar överfalls och rånas. Promenader efter mörkrets inbrott är inte att rekommendera och även på dagtid bör det övervägas om detta är lämpligt, i synnerhet utan sällskap. Det finns gott om taxibilar i staden. Generellt sett fungerar det någorlunda att använda dem, men överfall av passagerare förekommer varför man även vad gäller detta bör göra en övervägning om det är ett lämpligt sätt att färdas beroende på resmål, tidpunkt på dygnet, sällskap, bilens skick m.m. Att transporteras med egen bil/hyrd bil med känd chaufför är klart att föredra. De senaste åren har också ett antal terroristdåd inträffat i Abuja, det första skedde i samband med nationaldagsfirandet den 1 oktober 2010 och en av de mest allvarliga genom bombningen av FN-byggnaden den 26 augusti 2011 då mellan 20 och 25 personer miste livet och många fler skadades. Boko Haram som tagit på sig ansvaret för dådet mot FN-byggnaden realiserade i och med detta sitt hot om att angripa s.k. västerländska mål. Under våren 2014 har flera attacker av detta slag inträffat det senaste bombexplosionen skedde på eftermidagen den 25 juni i ett shoppingcenter i centrala Abuja med många döda och skadade. Inga uppgifter om s.k. västerlänningar har hittills framkommit.  Hotet är alltjämt närvarande och uppgifter om nära förestående nya attacker cirkulerar ofta.

Norra Nigeria

Säkerhetsläget i norra delen av landet har de senaste åren kraftigt försämrats, främst till följd av en alltmer intensifierad terrorverksamhet från företrädesvis Boko Haram. Även i olika delar av de norra delarna skiljer sig situationen åt. Delstaterna Borno och Yobe har varit värst drabbade av Boko Harams kampanj och därmed också myndigheternas ofta brutala motåtgärder. Under senare år har Boko Harams verksamhet spridits till andra delar av norra Nigeria och en otal attentat av olika slag har utförts. En bland de allvarligaste märks koordinerade bombattacker och beskjutning i staden Kano den 20 januari 2012. Sammanlagt tros oräkneliga bomber ha detonerat och antalet döda ökar för varje attentat.. En serie av bombattacker i staterna Yobe och Borno fredagen den 4 november 2011 resulterade i över 100 döda.  2011 sprängdes ett antal kyrkor i landets norra delar. Attentat vid kyrkor har fortsatt och uppgifter om ytterliga attentat cirkulerar ofta. Även en attack , ägde rum några mil utanför huvudstaden Abuja. Boko Haram har tagit på sig ansvaret för samtliga av dessa dåd. Det finns inga tecken på att gruppen har för avsikt att trappa ned i sin verksamhet. Risken för att ytterligare dåd kommer att genomföras är således påtaglig. Både de orter som tidigare har varit utsatta, men även andra platser i landets norra delar riskerar att drabbas. Den 14 maj 2013 deklarerades undantagstillstånd i staterna Borno, Yobe och Damawa. Detta förenades med vissa utegångsförbud och har resulterat i fler brutala tillslag från myndigheternas sida liksom hämndattacker från Boko Harams sida.

Terrorism

Se ovan det allmänna säkerhetsläget.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden. Eftersom Abuja ligger relativt nära Sahara blir luften fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Under regnperioden i juni till oktober regnar det ofta mycket kraftigt och det finns risk för översvämning. Vattenburna sjukdomar utgör en större risk under regnperioden, framförallt på landsbygden. Allvarliga översvämningar drabbade under den senaste regnperioden många stater i Nigeria, särskilt delstaterna Anambra, Bayelsa, Adamawa, Delta, Kwara, Taraba, Plateau, Katsina, Niger, Cross River, Jigawa, Kogi, Benue, Rivers och Edo.

In- och utresebestämmelser

Alla svenska medborgare måste ha en giltig visering för inresa till Nigeria. Visum bör sökas vid den nigerianska ambassaden i Stockholm eller annan nigeriansk ambassad. För närmare information besök webbsidan:
> www.nigerianembassy.se

Företaget Visum Direkt AB i Stockholm kan anlitas för hjälp med visering:
www.visumdirekt.se

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Nigeria.

Hälso- och sjukvård

Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Nigeria. Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) krävs för gula febern.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor

Nigeria har en stor muslimsk befolkning (ca 40 %). Diskretion bör iakttagas vad gäller klädsel och uppförande, särskilt i de norra delarna av landet och vid besök av religiösa platser.

Sharialagstiftning har införts i tolv delstater i norra Nigeria.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet.

Fotografering vid flygplatser och andra officiella platser är förbjuden.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Säkerhetsrelaterade incidenter av olika slag inträffar regelbundet. Efter mörkrets inbrott bör man iakttaga extra försiktighet. En ökad gatukriminalitet kan noteras i de södra delarna av landet med t.ex. bilkapningar och rånöverfall. Bilkörning utanför stadskärnorna bör undvikas efter mörkrets inbrott. Vid transport till och från flygplatsen i Abuja under kvällstid rekommenderas eskort.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. I norr är huvudvägarna acceptabla. I söder har man större problem med underhållet på grund av slagregn, vegetation och besvärliga naturförhållanden; de mindre vägarna är ofta dåliga då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Ett inrikesflygplan tillhörande bolaget Dana Air kraschade i juni 2012 på väg från Abuja till Lagos. Samtliga ombordvarande miste livet. Den verkliga orsaken till olyckan har ännu inte kunnat fastställas och i dess efterdyningar har uppdagats brister av olika slag även hos andra nigerianska flygbolag. Flera av dem har belagts med i vart fall tillfälliga flygförbud. I nuläget har Dana Air åter fått tillstånd att flyga. Den som planerar att flyga inrikes i Nigeria bör informera sig om den senaste utvecklingen på området och vara medveten om att stora förseningar och inställda flyg är vanligt förekommande.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Nigeria.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc), som kan ge sjukhusen/ambassaden en garanti om att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svensk nivå. Vad avser vanligare åkommor får vård sökas i Europa eller Sydafrika.

Övriga upplysningar

Bedrägerier

Bedrägerier eller så kallade scams, dvs olika sätt att försöka lura personer på pengar är vanligt förekommande i Nigeria och övriga Västafrika. De som drabbas riskerar stora ekonomiska förluster. Besökare uppmanas att hålla detta i minnet och att inte låna ut eller på annat sätt föra över pengar till personer i Nigeria utan att noggrant kontrollera uppgiven bakgrunds‑information. Olika sociala forum på Internet frekventeras av bedragare från regionen och ambassaden kontaktas varje vecka av personer som drabbats och ibland lurats på stora summor pengar.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top