Reseinformation Ghana

Allmänna säkerhetsläget

Ghana är generellt sett ett tryggt resmål. Precis som alltid bör man vara försiktigt och uppmärksam på sin omgivning och man bör följa nyheterna i radio, TV och Internet.

Det finns risk för att den pågående konflikten i Mali kommer att föranleda vedergällningsattacker i de länder som deltar i insatsen där och medborgare i sådana länder

Terrorism

Någon information att Ghana är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Någon information att Ghana är särskilt hotat av naturkatatrofer i någon större utsträckning föreligger inte.

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Ghana. Information om visering ges av
Ghanas ambassad i Köpenhamn
Tel: + 45 39 62 82 22
Fax: + 45 39 62 15 62
E-post: ghana@mail.dk 
www.ghanaembassy.dk

Företaget Visum Direkt AB i Stockholm kan anlitas för hjälp med visering:
www.visumdirekt.se

Visum för svenska medborgare kan även enligt uppgift erhållas vid ankomsten till Accras flygplats. Ambassaden rekommenderar dock att denna uppgift kontrolleras med Ghanas ambassad i Köpenhamn inför varje resa då regler kan ändras utan att besked har lämnats till ambassaden.

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Ghana. Vistelser utöver visumets giltighetstid  anses vara ett allvarligt brott i Ghana och kan leda till böter eller fängelse.

Inför en resa bör varje resenär kontrollera att han eller hon har ett fullgott vaccinationsskydd.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla samt registrera sina  planerade resor och vistelseorter i Ghana till ambassaden i Abuja:
Anmälan till svensklistan 

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Ghana och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Accra som i andra städer. Bilfärder under dygnets mörka timmar bör undvikas utanför de större städerna.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten

Reseinformation på engelska för Ghana kan hämtas på följande hemsidor: 
Brittiska UD:s webbplats
Amerikanska utrikesdepartementets webbplats
Australiska regeringens webbplats för reseråd

Hälso- och sjukvård

Kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresan till Ghana. Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderass

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige dåd et råder brist på många mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor

Lokala lagar och sedvänjor ska respekteras. Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Ghana att vara väl informerade om förhållandena i landet och rådande situationer.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Man bör iaktta försiktighet vid folksamlingar och särskilt vara uppmärksam mot ficktjuvar.

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Trafiken är en stor fara, dåligt underhållna bilar, höga hastigheter m.m. Försiktighet bör iakttas. Vägarna är dåligt underhållna. Stora hål uppstår särskilt efter kraftiga slagregn. Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisiplinen. Olycksfrekvensen är hög.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Ghana.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden, kontakta försäkringsbolagets larmcentral. Larmcentralen kan ge sjukhusen garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svenk ivå.

Övriga upplysningar

Kontaktinformation

Det finns ett svenskt honorärkonsulat i Accra.

Honorärkonsulatet kan lämna konsulär hjälp till svenskar i en nödsituation.

Adress: Consulate of Sweden
5, Osu Badu Street,
Dzorwulu, Accra

Tel: +233 553 102 051

E-post: swedishconsulateaccra@hotmail.com

Ambassaden i Abujas telefonnummer är:
+ 234 9 291 5427

På detta telefonnummer nås utanför kontorstid dygnet runt en jourhavande tjänsteman som kan ge hjälp på distans.

Internetbedrägerier
Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på Internet med personer som utger sig vara bosatta i Ghana. Ambassaden får ett flertal e-mejl i veckan från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen i Ghana begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top