Reseinformation Benin

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget bedöms som stabilt och Benin är generellt sett ett tryggt resmål. Man bör dock alltid vara försiktigt och uppmärksam på sin omgivning samt bör följa nyheterna i radio, TV och Internet då säkerhetsläget kan förändras snabbt. Uppgifter finns om rån mot utlänningar i och omkring Cotonou och övriga landet.

Det finns risk för att den pågående konflikten i Mali kommer att föranleda vedergällningsattacker i de länder som deltar i insatsen där och medborgare i sådana länder.

Terrorism

Någon information att Benin är särskilt hotat av terrorism i någon större utsträckning föreligger inte.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Någon information att Benin är särskilt hotat av naturkatastrofer i någon utsträckning föreligger inte.

In- och utresebestämmelser

Visum för svenska medborgare krävs för inresa i Benin. Information om visering ges av:
Benins ambassad i Köpenhamn
Tel: +49 39 681 030
Fax: +45 39 681 032
E-post: ambabenin@c.dk
> www.ambabenin.dk

Företaget Visum Direkt AB i Stockholm kan anlitas för hjälp med visering:
> www.visumdirekt.se

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Benin.

Inför en resa bör varje resenär kontrollera att han eller hon har ett fullgott vaccinationsskydd.

Ambassaden uppmanar svenskar, även tillfälliga besökare, att anmäla samt registrera sin och meddela planerade resor och vistelseorter i Benin till ambassaden i Abuja, blankett finns på sidan:
> Anmälan till ambassaden

Skicka ifylld blankett som e-post till: ambassaden.abuja@gov.se

 

Hälso- och sjukvård

Kontakta en vaccinationscentral i god tid före avresan till Benin. Malaria förekommer i hela landet och ambassaden rekommenderar att malariaprofylax tas.

Lokala lagar och sedvänjor

Ambassaden rekommenderar alla som ska resa till Benin att vara välinformerade om förhållandena i landet och rådande situationer. Lokala lagar ska följas och lokala sedvänjor ska respekteras.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Viss vaksamhet bör iakttas vid resor till Benin och promenader efter mörkrets inbrott bör undvikas om möjligt såväl i Cotonou som i andra städer. S.k. car-jackings förekommer och på grund av främst dåligt underhållet vägnät bör bilfärder utanför städerna inte företas under dygnets mörka timmar.

Rån, stölder och annan kriminalitet mot utlänningar förekommer och vissa områden i  Cotonou som Boulevard de France, de allmänna stränderna och marknaden Dantokpa är speciellt utsatta.

Starka havsströmmar förekommer med många drunkningstillbud som följd och stor försiktighet bör därför iakttas vid bad längs kusten. 

Trafiksäkerhet

Standarden på vägnätet är mycket växlande. Många vägar är dåligt  underhållna och trafikdisiplinen är mycket bristande. Olycksfrekvensen är hög.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Benin.

Vid olycksfall bör man kontakta förutom ambassaden försäkringsbolagets larmcentral. Det är larmcentralen som kan ge sjukhusen en garanti att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svensk nivå.

Övriga upplysningar

Kontaktinformation

Det finns ingen svensk ambassad i Benin och eventuellt konsulärt bistånd ges på distans från den svenska ambassaden Abuja, Nigeria alternativt via någon EU-ambassad belägen i Cotonou.

Exempelvis kan den danska ambassaden i Cotonou kontaktas vid behov av konsulär assistans i en nödsituation, tel: + 229 21 30 38 62/63/64
E-post:  cooamb@um.dk

Ambassaden i Abujas telefonnummer är:
+ 234 9 2915427, 10 eller 71.På detta telefonnummer nås utanför kontorstid dygnet runt en jourhavande tjänsteman som kan ge hjälp på distans.

Internetbedrägerier  
Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på Internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Ambassaden får varje vecka e-post från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top