Avgifter

Kontakta Ambassaden för aktuell avgift för ditt ärende. Avgiften ska betalas på ambassadens konto i Zenith Bank. Kontonummer är 1130018871.

Navigation

Top