Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Abuja, Nigeria.

Ambassadens främsta uppgift är företräda och bistå Sverige och dess olika samhällssektorer i främjandet av svenska intressen i verksamhetsländerna Nigeria, Ghana samt gentemot den regionala samarbetsorganisationen ECOWAS.

Ambassaden ska verka för stärkta relationer mellan Sveriges och dessa länders regeringar, samt mellan invånare, organisationer och företag.

Ambassaden följer också verksamhetsländernas politiska och ekonomiska utveckling och redovisar och analyserar denna i rapporter till UD eller andra huvudmän, såsom Migrationsverket, Business Sweden och Sida.

Ambassadens konsulära avdelning hanterar pass-, viserings- och tillståndsärenden samt medborgarskapsfrågor. I förekommande fall ges också konsulär service åt svenskar i landet.

Främjande- och handelsfrågor är en viktig del av ambassadens arbete. Läs mer på sidan "Främjandet i Nigeria och Ghana"

Navigation

Top