Om Nigeria

Här presenteras delar av ambassadens landrapport för Nigeria.

Yta:
923,768 kvadratkilometer (dubbelt så stort som Sverige)

Befolkning:
Ca 163 miljoner (2011)

Befolkningstillväxt:
Ca 2,3 procent per år

Huvudstad:
Abuja

Statsskick:
Nigeria är en federal republik, indelad i 36 delstater samt huvudstadsterritoriet. Efter flera decennier med militärdiktatur höll landet i maj 1999 demokratiska val. I presidentvalet 1999 utsågs Olusegun Obasanjo till stats- och regeringschef. Obasanjo omvaldes år 2003. År 2007 valdes Umaru Musa Yar'Adua till president. Efter en längre tids sjukdom avled han dock i maj 2010, varefter vicepresident Goodluck Jonathan tog över presidentposten. I april i fjol hölls ett nytt presidentval som Jonathan vann.

BNP:
Cirka 239 miljarder USD (2011)

BNP/invånare:
1 490 USD eller 2 578 USD köpkraftskorrigerat (2011)

Inflation:
10,8 procent (2011), 12 procent prognosticerat för 2012.

Tillväxt:
7,4 procent (2011), 6,4 procent prognostiserat för 2012.

Mänskligt utvecklingsindex:
0,46/plats 156 av 187 (UNDP 2011)

Största handelspartners:
USA, Storbritannien, Spanien, Brasilien och Kina.

Viktigaste exportprodukt:
Råolja (ca 90 procent).

Viktigaste importprodukter:
Färdigvaror, maskiner, transportmedel, kemikalier och livsmedel.

Medlemskap i internationella organisationer:
AU, ACP, FN, WTO, Västafrikanska samarbetsorganisationen ECOWAS och det brittiska samväldet.

Bilaterala avtal med Sverige:
– Luftfartsavtal (1977)
– Avtal om ekonomiskt, industriellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete (1980)
– Skuldkonsolideringsavtal (1991)
– Investeringsskyddsavtal (2006)

– Ett dubbelbeskattningsavtal är under ratificering.

Handel med Sverige:
Nigeria är, näst efter Sydafrika, Sveriges största handelspartner i Afrika söder om Sahara. Exporten till Nigeria uppgick till 5,8 miljarder SEK 2011, en ökning med 63 procent jämfört med 2010. Importen från Nigeria nådde dock knappt 200 miljoner SEK, en kraftig minskning från föregående års knappt 600 miljoner. Ericsson är det största svenska företaget i Nigeria, som är företagets tionde viktigaste marknad. I mars 2009 ledde statssekreterare Wieslander en handelsdelegation till Nigeria, i november 2010 besökte handelsminister Björling landet och hösten 2012 planerar statssekreterare Oom att leda en handelsdelegation till Nigeria.

Utvecklingssamarbete:
Svenskt bilateralt utvecklingssamarbete med Nigeria har fasats ut. Det samarbete som bedrivs genom multilaterala organisationer, framförallt EU, är främst inriktat på god samhällsstyrning, demokrati och mänskliga rättigheter.

Navigation

Top