Om ECOWAS

Här presenteras grundläggande fakta om ECOWAS (Economic Community of West African States).

Yta:
Cirka 5 miljoner kvadratkilometer (hälften så stort som USA)

Befolkning:
Ca 320 miljoner (ungefär en tredjedel av Afrikas befolkning)

Befolkningstillväxt:
Ca 2,5 procent per år

BNP:
Ca 363 miljarder USD (något mindre än Sydafrikas ekonomi) (2011)

BNP/invånare:
Ca 1 100 USD (2011)

Ekonomisk tillväxt:
Drygt 6 procent (2011)

Handel med Sverige:
Den svenska export en till Västafrika uppgick 2011 till 10,4 miljarder SEK, en ökning med 69 procent jämfört med 2010, varav Ericsson stod för en betydande andel. Den svenska importen uppgick till 416 miljoner SEK samma år.

Tillkomst:
Genom Lagos-fördraget 1975, som ersattes av Cotonou-fördraget 1993.

Medlemsstater:
Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger Nigeria, Senegal, Sierra Leone och Togo. Guinea-Bissau och Mali är tillfälligt suspenderade pga. militärkupper. Mauretanien lämnade organisationen 2002. Tchad erhöll observatörsstatus 2011.

Säte:
Abuja, Nigeria

Organ:
Statschefssammanträdet är ECOWAS högsta beslutande organ som möts minst en gång per år. Ordförandeskapet i ECOWAS roterar och innehas 2012 av Elfenbenskusten. Ministrarna i regionen sammanträder i olika rådsformat. ECOWAS sekretariat ombildades 2007 till en kommission vars nuvarande president är burkiniern Kadre Desire Ouedraogo. Andra institutioner är ECOWAS-parlamentet, ECOWAS-domstolen samt ECOWAS utvecklings- och investeringsbank. Civila samhället i Västafrika relaterar till ECOWAS genom det oberoende "West Africa Civil Society Forum".

Mänskliga utvecklingsindex:
10 av de 20 sista länderna på Förenta Nationernas mänskliga utvecklingsindex för 2012 är västafrikanska (två fler än 2011). 60 procent av befolkningen lever på under en USD per dag. Genomsnittet för regionen är strax under 0,5 – lägst i världen.

Största givare till ECOWAS: 
Europeiska Unionen, Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA.

Utvecklingssamarbete med Sverige:
Sverige och ECOWAS har ett ramverksavtal från februari 2006 som reglerar det bilaterala utvecklingssamarbetet. Sverige ger stöd till olika ECOWAS-program: bekämpning av lätta vapen-spridning i regionen, stärkande av regionens kapacitet inom handelsförhandlingar, samt vattenförvaltning och naturresurshantering. Stöd utgår också till den regionala planen för anpassning till klimatförändringar. Ett bidrag till ECOWAS institutionella kapacitetsuppbyggnad förbereds för tillfället. Stödet till ECOWAS kommer att utökas inom ramen för den svenska strategin för det regionala utvecklingssamarbetet i Afrika.

Besöksutbyte med Sverige:
ECOWAS-kommissionens dåvarande ordförande Mohamed Ibn Chambas besökte Sverige i april och oktober 2009. Kabinettssekreterare Frank Belfrage besökte ECOWAS/Abuja i november 2009.

Utvecklingssamarbete med Sverige

Sverige och ECOWAS har ett ramverksavtal från februari 2006 som reglerar det bilaterala utvecklingssamarbetet. Sverige ger stöd till olika ECOWAS-program: bekämpning av lätta vapen-spridning i regionen, stärkande av regionens kapacitet inom handelsförhandlingar, samt vattenförvaltning och naturresurshantering. Stöd utgår också till den regionala planen för anpassning till klimatförändringar. Ett bidrag till ECOWAS’ institutionella kapacitetsuppbyggnad förbereds för tillfället. Stödet till ECOWAS kommer att utökas inom ramen för den svenska strategin för det regionala utvecklingssamarbetet i Afrika.

Besöksutbyte med Sverige: 
ECOWAS-kommissionens dåvarande ordförande Mohamed Ibn Chambas besökte Sverige i april och oktober 2009. Kabinettssekreterare Frank Belfrage besökte ECOWAS/Abuja i november 2009.

Navigation

Top