Avgifter

Du betalar en avgift för din ansökan om arbetstillstånd. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om arbetstillstånd

Ansökan om arbetstillstånd: 48 000 NGN

Ansökan för familj
Vuxna: 24 000 NGN

Barn under 18 år: 12 000 NGN

Betalning

Du som gör en webbansökan betalar med kontokort eller betalkort på webben.

Du som ansöker på en pappersblankett ska betala på bank i förväg. Avgiften ska betalas på ambassaden konto i Zenith Bank. Ambassadens kontonummer är 1130018871.

Särskilda avgifter för vissa yrken

För en del yrken gäller särskilda avgifter. Dessa är: artister, au pairer, gästforskare, idrottare och tränare samt varaktigt bosatta i annat EU-land. Dessa betalar 24 000 NGN.

 

Navigation

Top