Kan jag använda mitt utländska körkort i Sverige?

Följande regler har hämtats 2007-07-22 från Vägverkets hemsida.

Körkort från EES- stater

Giltighet i Sverige

För att ett körkort som har utfärdats i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, ska gälla i Sverige krävs att

  • körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats, 
  • innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat,
  • körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort. 

Ett sådant körkort är giltigt i Sverige oavsett hur länge innehavaren har varit folkbokförd här. Den som har ett giltigt körkort utfärdat i en EES-stat får godkännas som handledare vid privat övningskörning. Kraven är dock att man har körkort med den behörighet som övningskörningen avser sedan minst fem år, att man fyllt 24 år samt att man har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som eleven övningskör. Man ska kunna visa att körkortet är giltigt i utfärdandelandet sedan minst fem år.

Utbyte av körkort från EES-stater

Ett körkort från en EES-stat som är giltigt i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort om innehavaren är permanent bosatt i Sverige.

Körkort från andra länder- giltighet i Sverige

För att körkort från andra länder ska gälla i Sverige krävs att

  • körkortet är giltigt i det land där det har utfärdats,
  • innehavaren inte är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år,
  • innehavaren inte också har ett svenskt körkort som är omhändertaget eller återkallat, samt
  • körkortet inte har bytts ut mot ett svenskt körkort.

Om körkortet inte är utformat enligt konventionerna 1949 eller 1968 om vägtrafik och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller det endast tillsammans med en bestyrkt översättning till engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska. Om körkortet saknar fotografi gäller det endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

Utbyte av körkort från andra länder

Ett körkort från ett land utanför EES får inte bytas ut mot ett svenskt körkort.

Ett körkort som har utfärdats i Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får dock bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort om innehavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som gäller för att få körkort i Sverige och är permanent bosatt i Sverige.

Ansökan om utbyte av körkort som har utfärdats i Schweiz eller Japan måste i regel göras inom ett år från det att innehavaren blev folkbokförd i Sverige.

Vill Du få den mest aktuella och fullständiga informationen om reglerna för att använda utländska körkort i Sverige så klicka här så kommer Du till den aktuella sidan på Vägverkets hemsida. Där finns information på olika språk, inklusive arabiska.

Navigation

Top