Legalisering

En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. Legalisering av svensk handling görs som regel endast av handling som tidigare legaliserats av UD:s juridiska expedition.

För att en handling utställd i Förenade arabemiraten ska kunna legaliseras av ambassaden ska denna först ha legaliserats av Förenade Arabemiratens federala utrikesministerium.

Legaliseringen tar en arbetsdag och kan hämtas nästkommande arbetsdag.

För svenska ambassadens avgifter vid legalisering se här.

Navigation

Top