Provisoriskt pass

Om du förlorat ditt vanliga pass eller om det är utgånget kan du ansöka om ett så kallat provisoriskt pass. Det utfärdas normalt för en resa direkt hem till Sverige alt. bosättningslandet och har kort giltighetstid.

Följande krävs:

 

 • Två [2] passfoton, som får vara högst sex månader gamla. På fotot ska ansiktet vara avbildat rakt framifrån med blicken riktad mot kamerans lins, ansiktsuttrycket skall vara neutralt och bakgrunden ljus och skuggfri.

 • Polisrapport översatt till engelska om passet är stulet.

 • Giltig fotolegitimation för att identifiera dig.

 • Personbevis [max tre månader gammalt] för sökande som bor i Sverige.

 • Tidigare pass eller registerutdrag [max tre månader gammalt] från Skatteverket för person som är bosatt utomlands.

 • Avgiften för passet betalas med kreditkort (Mastercard eller Visakort) vid ansökningstillfället eller i förväg via en bankinbetalning till:

  Bank: Emirates NBD
  Account name: Embassy of Sweden in Abu Dhabi
  Account no: 1012081621902
  IBAN: AE94 0260 0010 1208 1621 902
  Branch name: Electra Street Branch, Abu Dhabi.

  Vid betalning genom internetbank eller bankinsättning måste du ha med dig kvitto på överföringen eller inbetalningen vid ansökningstillfället. Om du gör en överföring online via internetbank tänk på att den måste göras minst tre arbetsdagar innan ansökningstillfället.

  Vänligen notera att fr o m den 15 februari 2016 accepteras ej längre kontant betalning.
   För aktuella priser se avgiftslistan.

För minderåriga behövs även:

 • Barnet måste ha person/samordningsnummer innan ansökan görs
 • Barnet måste komma till ambassaden med sina föräldrar (vårdnadshavare)
 • Om endast en av föräldrarna kan komma in med barnet måste den andra vårdnadshavarens bevittnade medgivande (fullmakt) uppvisas
 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas genom domstolsbeslut, folkbokföring eller yttrande från socialnämnd i Sverige
 • Om barnet är fött utomlands ska födelsebevis som utvisar föräldrarnas namn medtas
 • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation

Obs! Ambassaden behöver en kopia av alla handlingar. Alla handlingar måste dessutom kunna visas upp i original. Vi har inte möjlighet att ta emot en passansökan som inte är komplett.Navigation

Top