Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn krävs följande:

  • Du ska fylla i blanketten SKV 7630 om namnändring. Den kan erhållas av ambassaden eller Skatteverket. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.
    > Blankett SKV 7630

  • Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.

  • Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
    > Adresser till Skatteverkets lokalkontor

  • Obs! En utländsk myndighets beslut om namnändring godtas inte

Det kan vara så att en namnändring inte kan göras av Skatteverket, utan en ansökan måste göras hos Patent- och Registreringsverket. Vi råder dig dock alltid att i första hand kontakta Skatteverket.

Navigation

Top