Ansökan om pass för barn under 18 år

Ambassaden i Abu Dhabi tar emot ett stort antal ansökningar om pass för svenska minderåriga. Ambassaden tillämpar strikt de regler som gäller för ansökan om pass för svenska barn. Vi ber er därför vänligen noga läsa igenom vilka krav som ställs nedan:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda sina vårdnadshavare/föräldrar.

  • Om en vårdnadshavarna inte kan komma till ambassaden vid ansökningstillfället ska blanketten “vårdnadshavares medgivande” fyllas i av båda vårdnadshavarna. Blanketten ska bevittnas och stämplas av en svensk tjänsteman, exempelvis polis i Sverige eller en tjänsteman på en annan svensk ambassad.


  • Båda föräldrarna ska ta med och styrka sina identiteter med pass och helst också med giltig fotolegitimation.

  • Barnets tidigare pass ska medtas (vi behåller inte passet under handläggningstiden).

  • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.

Uppgift om vem som är vårdnadshavare för ett svenskt barn fött utomlands saknas ganska ofta i det svenska passystem som ambassaden har tillgång till. Vårdnadshavare måste då kunna styrka sin relation till barnet med ett personbevis/familjebevis från Skatteverket samt ofta också annan relevant dokumentation t.ex födelsebevis i original etc. Personbevis begär man som vårdnadshavare direkt från Skatteverket i Sverige. Ett personbevis får ej vara äldre än tre månader. Om man är osäker på om ens barn är registrerat i passystemet, är det bra att för säkerhets skull ta med ett nytt personbevis när man ska söka pass för barn. Ambassaden tar ej kontakt med Skatteverket utan du måste själv som förälder begära denna dokumentation från Skatteverket.

  • Pass för vuxna måste alltid hämtas ut personligen. För barn kan dock en av vårdnadshavare ensam hämta ut barnets pass. Barnet behöver inte vara med och hämta passet. Det är bra om en ensam vårdnadshavare som ska hämta ut pass för sitt barn också har med sig den andra vårdnadshavarens pass.

Obs! Ambassaden behöver en kopia av alla handlingar och handlingarna måste kunna visas upp i original. Vi har inte möjlighet att ta emot en passansökan som inte är komplett.

Avgiften för passet betalas med kreditkort (Mastercard eller Visakort) vid ansökningstillfället eller i förväg via en bankinbetalning till:

Bank: Emirates NBD
Account name: Embassy of Sweden in Abu Dhabi
Account no: 1012081621902
IBAN: AE94 0260 0010 1208 1621 902
Branch name: Electra Street Branch, Abu Dhabi.

Vid betalning genom internetbank eller bankinsättning måste du ha med dig kvitto på överföringen eller inbetalningen vid ansökningstillfället. Om du gör en överföring online via internetbank tänk på att den måste göras minst tre arbetsdagar innan ansökningstillfället. 

Vänligen notera att fr o m den 15 februari 2016 accepteras ej längre kontant betalning.

Navigation

Top