Ansökan om pass för barn under 18 år som inte haft svenskt pass tidigare

Följande handlingar behövs vid ansökan för barn som tidigare inte haft pass:

Barnet måste ha ett person-/samordningsnummer för att kunna ansöka om pass. Dessutom måste Skatteverket ha tagit beslut om barnets namnanmälan innan en passansökan kan lämnas in.

Information om beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn hittar du på sidan:
> Anmälan om namn samt beställning av samordningsnummer

När man ansöker om pass för barnet bör man tänka på:

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda sina föräldrar (vårdnadshavare).

 • Båda föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig ID-handling.

 • Födelsebevis för barn, som är födda i utlandet, ska medtas och uppvisas.

 • Föräldrarnas vigselbevis krävs också.

 • Även när en av vårdnadshavarna inte kan komma till ambassaden vid ansökningstillfället ska blanketten “Passbilaga - vårdnadshavares medgivande” ifyllas i av båda vårdnadshavarna. Blanketten ska bevittnas av en tjänsteman, exempelvis polis i Sverige eller en tjänsteman på en ambassad.
  > Passbilaga - vårdnadshavares medgivande

 • Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas med domstolsbeslut.

 • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln bör bevis om svenskt medborgarskap medtas.
 • Avgiften för passet betalas med kreditkort (Mastercard eller Visakort) vid ansökningstillfället eller i förväg via en bankinbetalning till:

  Bank: Emirates NBD
  Account name: Embassy of Sweden in Abu Dhabi
  Account no: 1012081621902
  IBAN: AE94 0260 0010 1208 1621 902
  Branch name: Electra Street Branch, Abu Dhabi.

  Vid betalning genom internetbank eller bankinsättning måste du ha med dig kvitto på överföringen eller inbetalningen vid ansökningstillfället. Om du gör en överföring online via internetbank tänk på att den måste göras minst tre arbetsdagar innan ansökningstillfället. 

  Vänligen notera att fr o m den 15 februari 2016 accepteras ej längre kontant betalning.

Obs! Ambassaden behöver en kopia av alla handlingar. Alla handlingar måste dessutom kunna visas upp i original. Vi har inte möjlighet att ta emot en ansökan som inte är komplett.

Observera att alla barn som ansöker om pass måste komma till ambassaden i Abu Dhabi tillsammans med båda sina vårdnadshavare/föräldrar. Förenade Arabemiraten erkänner inte provisoriska pass för inresa vilket medför att barn som bor i Bahrain, Qatar, Kuwait, Yemen och Oman och inte tidigare haft svenskt pass inte kan komma till ambassaden i Abu Dhabi för att ansöka om pass.

I dessa fall kommer vi genom våra konsulära agenter utfärda provisoriska pass giltiga i sju månader för resa till Sverige eller annat land som godkänner provisoriska pass. Föräldrar/vårdnadshavare och barn boende i ovan nämnda länder måste således resa till Sverige, eller annat land som godkänner provisoriska pass, för att ansöka om pass till barnet inom de sju månader som det provisoriska passet är giltigt.  

Navigation

Top