Anmälan om namn samt beställning av samordningsnummer

För att erhålla samordningsnummer i den svenska folkbokföringen behöver man lämna in en ansökan till skatteverket. Denna ansökan är avgiftsfri och utförs av ambassaden. Samordningsnummer behövs till exempel för att kunna utfärda pass till nyfödda barn.   

Ambassaden tar emot ansökningar om samordningsnummer under vanlig besökstid. Alla handlingar ska visas upp i original samtidigt som kopior av dessa lämnas in.

Följande krävs:

- Grundregeln är att barnet samt båda vårdnadshavare ska komma till ambassaden.

- Ifylld blankett SKV 7750 för namnanmälan som finns att ladda ner från Skatteverkets webbplats.> Blankett SKV 7750 Denna blankett kan även fås på ambassaden.

- Vårdnadshavarna ska kunna identifiera sig med passhandling eller annan giltig fotolegitimation.

- Föräldrarnas vigselbevis, om de är gifta

- Föräldrarnas personbevis (om endast en förälder är svensk medborgare krävs endast denne förälderns personbevis)

- Barnets födelsebevis (där föräldrarnas namn framgår).

- Ett foto på barnet (motsvarande passfoto)

- Skatteverket kräver dessutom ett intyg från sjukhuset där det framgår vem som fött barnet (Birth Notification).

- När det gäller en kvinna som har vistats utomlands under hela eller större delen av graviditeten, ska hon även komplettera med andra handlingar som kan fås fram, exempelvis en födelsejournal eller brev från barnmorska som följt graviditeten och förlöst barnet. 

Föräldrarnas vigselbevis och barnets födelsebevis skall vara legaliserade av Förenade Arabemiratens, Bahrains eller Kuwaits utrikesministerium.

Navigation

Top