Ambassadens personal

  • Henrik_Landerholm_-Foto_Catarina_Axelsson-

    Ambassadör Henrik Landerholm Foto: Catarina Axelsson

Vi som arbetar på ambassaden är:

Henrik Landerholm
Ambassadör

Anette Nilsson Exner
Ambassadråd, ställföreträdande myndighetschef
Politiska och ekonomiska frågor samt kultur

Robert Bajo
Förste ambassadsekreterare
Migration och konsulära frågor

Fredrik Bodin
Handelssekreterare
Business Sweden och kommersiella frågor

Mathias Svenungsson Erestam
Ambassadråd
Politiska och regionala frågor

Claes Alm
Förste ambassadsekreterare
Politiska och regionala frågor

Anna Springfors
Förste ambassadsekreterare
Administrativa och politiska frågor 

Martin Helgesson
Förste ambassadsekreterare
Migrationssambandsman 

Martin Bergstrand
Försvarsattaché
(Baserad i Sverige)

Ahmad Basel
Kommunikatör

Arabie Youssef
Ambassadörens sekreterare & kassör

Carole Chamoun Lotesto
Assistent till försvarsattachén

Christine Nicolas
Migrationshandläggare- och ambassadörens sekreterare

Faiza Omar
Administrativ handläggare

Jasmin Dirawi
Migrationshandläggare- och receptionist 

Nada Houmani
Konsulär- och migrationshandläggare

Umesh Babu
Chaufför

 ***

Rabab Bassam PraktikantNavigation

Top