Team Sweden - stöd vid handel och investeringar

  • TEAM SWEDEN

    TEAM SWEDEN Foto: *

  • Yellow logo

    Team Sweden Foto: ¤

  • Team Sweden logga

    Team Sweden Foto: ¤

Ett av ambassadens högst prioriterade arbetsområden är att brett främja Sveriges ekonomiska och kommersiella intressen i verksamhetsländerna Förenade Arabemiraten och Bahrain. Tillsammans med Business Sweden i Dubai och företagarorganisationen Swedish Business Council (SBC) i Dubai utgör vi "Team Sweden" i Förenade Arabemiraten.

Aktörerna i Team Sweden har ett omfattande kontaktnät i regionen och känner lokala förhållanden väl. Vi har möjlighet att hjälpa företag med allmän exportinformation. Mindre tjänster som exportinformation genomförs kostnadsfritt medan mer omfattande stöd utförs på uppdragsbasis, som regel av Business Sweden i Dubai.

Kontaktpersoner

Anette Nilsson Exner
Ambassadråd, ställföreträdande myndighetschef
Politiska och ekonomiska frågor samt kultur

Fredrik Bodin
Handelssekreterare
Business Sweden och kommersiella frågor

Robert Bajo
Förste ambassadsekreterare
Migration och konsulära frågorAhmad Basel
Kommunikatör

Navigation

Top