Team Sweden - stöd vid handel och investeringar

  • TEAM SWEDEN

    TEAM SWEDEN Foto: *

  • Yellow logo

    Team Sweden Foto: ¤

  • Team Sweden logga

    Team Sweden Foto: ¤

Ett av ambassadens högst prioriterade arbetsområden är att brett främja Sveriges ekonomiska och kommersiella intressen i verksamhetsländerna Förenade Arabemiraten och Bahrain. Tillsammans med Business Sweden i Dubai och företagarorganisationen Swedish Business Council (SBC) i Dubai utgör vi "Team Sweden" i Förenade Arabemiraten.

Aktörerna i Team Sweden har ett omfattande kontaktnät i regionen och känner lokala förhållanden väl. Vi har möjlighet att hjälpa företag med allmän exportinformation. Mindre tjänster som exportinformation genomförs kostnadsfritt medan mer omfattande stöd utförs på uppdragsbasis, som regel av Business Sweden i Dubai.

Kontaktpersoner

Pia Roed
Ambassadråd
Näringslivsfrämjande, Sverigefrämjande, kommunikation, kultur

Vakant
Handelssekreterare

Per-Anders Andersson
Ambassadråd
Konsulära frågor, viseringarAhmad Basel
Kommunikatör

Navigation

Top