Avgifter

Du betalar en avgift för att ansöka om visum. Du får inte tillbaka den inbetalda avgiften om du får avslag på din ansökan.

Avgift för ansökan om Schengenvisum

Vuxna: 60 Euro
Barn 6 - 12 år: 35 Euro

Ansökningsavgiften är knuten till Euro och ändras vid större kursändringar. Alla avgifter erläggs i lokal valuta. Här är akutell prislista. Hos VFS Global tillkommer en serviceavgift.

Så här betalar du

Endast kontant betalning hos VFS.

Undantag från avgift oavsett medborgarskap

Följande betalar ingen avgift:

 • barn under sex år.
 • skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande
  lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.
 • forskare från tredjeländer som reser i syfte att bedriva vetenskaplig
  forskning
 • företrädare för ideella organisationer, som är 25 år eller yngre, som deltar i seminarier, konferenser, idrottsevenemang, kulturella evenemang eller utbildningsarrangemang som anordnats av ideella organisationer
 • anhöriga till medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz om de reser tillsammans med dem eller ska träffa dem i samband med resan. Läs mer vilka som räknas som anhöriga på Migrationsverkets webbplats. Anhöriga till svenska medborgare måste betala avgift för att söka visum.

  Migrationsverkets webbplats

Medborgare i länder som tecknat viseringsförenklingsavtal med EU har reducerad avgift eller är avgiftsbefriade. Detta gäller medborgare i:

 • Albanien
 • Bosnien
 • Georgien
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Serbien
 • Ukraina

Besök längre än 90 dagar

Avgift för ansökan om nationellt visum (d-visum):
Vuxna och barn: 60 Euro

Avgift för uppehållstillstånd för besök:
Vuxna: 1 000 SEK
Barn: 500 SEK

 

Navigation

Top