Söka visum till Sverige

Vill du besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om ett visum.

Att ansöka

Det enklaste och snabbaste sättet att ansöka om visum är att söka via VFS Global som har center för visaansökningar i Abu Dhabi och Dubai. För detaljerad information vänligen besök den engelskpråkiga versionen av ambassadens hemsida genom att klicka på "English", övre högra hörnet.

Lista över länder vars medborgare behöver visum till Sverige

Regler som gäller och dokument som krävs

Läs om regler, dokument som krävs och hur du ansöker i menyn till vänster.

Var vaksam mot försäljare av tjänster

Observera att ambassaden inte har någon koppling till försäljare utanför ambassadens lokaler, som erbjuder tjänster mot betalning. Det finns inga försäljare som kan påverka handläggningstiden eller beslut. Det är utsänd personal som handlägger och beslutar i viseringsärenden.

Navigation

Top